Uchwała Nr XVII/88/04 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XVII/88/04

Uchwała Nr XVII/88/04
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 08 grudnia 2004 r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości.


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1, art.6 ust.12 i ust.13 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, z późn. zm.)
                       
uchwala się, co następuje:

§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,45 zł od
1m2  powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych :
- położonych na terenach rekreacyjnych - 0,32 zł. od 1 m2 powierzchni,
- związanych z budownictwem mieszkaniowym - 0,08 zł. od 1 m2 powierzchni. 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku                       publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,08 zł. od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,28 zł od 1m2  powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,80 zł od 1m2   powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- od domów letniskowych - 6,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków gospodarczych lub ich części nie związane z gospodarstwami rolnymi - 3,14 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej                           działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -3,14 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartości.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Budynki mieszkalne.
2. Pozostałe budynki byłych rolników, użytkowane na potrzeby własne.
3. Nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

 

4.  Budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody, i odprowadzania ścieków, stanowiące  własność i będące w użytkowaniu Gminy Skrwilno.

§ 3

1.Okresla się wzór formularza " Informacja w sprawie podatku od nieruchomości " - IN - 1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Określa się wzór formularza " Deklaracja na podatek od nieruchomości " - DN - 1 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wzór formularza " Dane o nieruchomościach" - ZN - 1/A stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określa się wzór formularza " Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"  ZN - 1/B stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4
Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie
w drodze inkasa przez sołtysów na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
/Nr XIII/102/2000 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2000r./

§ 5
Traci moc  uchwała Nr XI/53/2003  Rady Gminy Skrwilno z dnia
11 grudnia 2003r.w sprawie podatku od nieruchomości i  uchwała Nr III/13/2002 Rady Gminy  Skrwilno z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

 

 


Wytworzył: Szymańska (13 stycznia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (13 stycznia 2005, 12:12:18)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:26:27)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1699

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij