Uchwała Nr XVII/89/04 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XVII/89/04

Uchwała Nr XVII/89/04
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 08 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8, 10 i 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r., o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   273,70 zł.
   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   538,50 zł.
   c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   788,90 zł.
2/ od samochodów ciężarowych wyprodukowanych po 1990r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                   242,80 zł.
   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                   507,60 zł.
   c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              -                                   788,90 zł.
3/ od samochodów ciężarowych, posiadających katalizator spalin, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            -                                    211,90 zł.
   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -                                    476,70 zł.
   c/ powyżej 9 ton , a poniżej 12 ton            -                                     758,00 zł.


4/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r.,z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                   902,60 zł.
- o liczbie osi -  trzy                              -                                   428,10 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                 1487,30 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 1090,10 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2237,60 zł.
5/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych po 1990r., z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi - dwie                            -                                     871,70 zł.
         - o liczbie osi - trzy                             -                                      397,20 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi - trzy                            -                                    1456,40 zł.
          - o liczbie osi - cztery i więcej           -                                    1059,30 zł.
     c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
          - o liczbie osi - cztery i więcej           -                                     2206,70 zł.
6/ od samochodów ciężarowych posiadających katalizator spalin, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi - dwie                         -                                          840,80 zł.
          - o liczbie osi - trzy                           -                                         366,30 zł.
      b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi - trzy                           -                                        1425,50 zł.
          - o liczbie osi - cztery i więcej          -                                        1028,40 zł.
      c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
         - o liczbie osi - cztery i więcej           -                                        2175,80 zł.

7/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych do 1990r., z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1354,90 zł.
- o liczbie osi - trzy                               -                                   869,40 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy                               -                                1696,90 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                1366,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej              -                                 2452,80 zł.
8/ od samochodów ciężarowych, wyprodukowanych po 1990r., z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi - dwie                             -                               1323,90 zł.
         - o liczbie osi - trzy                               -                                838,50 zł.
       b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
         - o liczbie osi - trzy                               -                               1666,00 zł.
         - o liczbie osi - cztery i więcej             -                                1335,10 zł.
       c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
         - o liczbie osi - cztery i więcej             -                                2452,80 zł.
9/ od samochodów ciężarowych posiadających katalizator spalin z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
       a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi - dwie                            -                                 1293,10 zł.
          - o liczbie osi - trzy                             -                                    807,60 zł.
       b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
          - o liczbie osi - trzy                             -                                  1635,10 zł.
          - o liczbie osi - cztery i więcej            -                                  1304,20 zł.
        c/ równej lub wyższej niż 26 ton:
           - o liczbie osi - cztery i więcej           -                                   2452,80 zł.


10/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych do 1990r., przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                 -                                   395,00 zł.
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                      -                                   759,10 zł.
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                         -                                   880,40 zł.
11/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                -                                    364,10 zł.
     b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                    -                                     728,20 zł.
     c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                       -                                     849,50 zł.
12/ od ciągników siodłowych  i balastowych posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony               -                                     333,20 zł.
     b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton                   -                                      697,30 zł.
     c/ od 9 ton i poniżej 12 ton                      -                                      818,60 zł.

13/ od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do 1990r. przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                   152,20 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1874,60 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                 1890,10 zł.
- o liczbie osi - trzy                               -                                1836,50 zł.
14/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o masie całkowitej zespołu pojazdów:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
         - o liczbie osi - dwie                            -                                     121,30 zł.
       b/ równej lub wyższej  18 ton i do 36 ton włącznie:
         - o liczbie osi - dwie                           -                                     1843,70 zł.
       c/ wyższej niż 36 ton;
          - o liczbie osi - dwie                          -                                     1859,20 zł.
          - o liczbie osi - trzy                           -                                     1805,60 zł.
15/ od ciągników siodłowych i balastowych, posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o masie całkowitej zespołu pojazdów:
       a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi - dwie                           -                                         90,50 zł.
       b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
           - o liczbie osi - dwie                          -                                     1812,80 zł.
       c/ wyższej niż 36 ton:
           - o liczbie osi - dwie                          -                                     1828,30 zł.
           - o liczbie osi - trzy                           -                                      1774,70 zł.

16/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych do 1990r., przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż18 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                  152,20 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - dwie                             -                                1937,76 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                             -                                2182,40 zł.
- o liczbie osi - trzy                               -                                2548,65 zł.
17/ od ciągników siodłowych i balastowych, wyprodukowanych po 1990r., przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                -                                   121,30 zł.
    b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
       - o liczbie osi - dwie                                -                                 1937,76 zł.
    c/ wyższej niż 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                -                                 2151,50 zł.
       - o liczbie osi - trzy                                 -                                  2548,65 zł.
18/ od ciągników siodłowych i balastowych, posiadających katalizator spalin, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
      a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
          - o liczbie osi - dwie                             -                                    90,50 zł.
      b/ równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
          - o liczbie osi - dwie                              -                               1937,76 zł.
      c/ wyższej niż 36 ton:
          - o liczbie osi - dwie                              -                                2120,60 zł.
          - o liczbie osi - trzy                                -                               2548,65 zł.


19/ od przyczep i naczep, wyprodukowanych do 1990r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                 -                                        759,10 zł.
 
20/ od przyczep i naczep wyprodukowanych po 1990r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                -                                          728,20 zł.

21/ od przyczep lub naczep, wyprodukowanych do 1990r., z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym na równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
        - o liczbie osi - jedna                            -                                          152,20 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi - jedna                            -                                          538,50 zł.
        - o liczbie osi - dwie                                                                      1366,00 zł.
     c/ wyższej niż 36 ton:
         - o liczbie osi - dwie                            -                                        1366,00 zł.
         - o liczbie osi -  trzy                                                                       1498,30 zł.
22/ od przyczep lub naczep, wyprodukowanych po 1990r., z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
        - o liczbie osi - jedna                           -                                           121,30 zł.
     b/ równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton włącznie:
        - o liczbie osi - jedna                           -                                           507,60 zł.
        - o liczbie osi - dwie                            -                                         1335,10 zł.
     c/ wyższej niż 36 ton:
         - o liczbie osi - dwie                           -                                         1335,10 zł.
         - o liczbie osi - trzy                            -                                          1467,40 zł.


23/ od przyczep lub naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, wyprodukowanych do 1990 r.,  z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                             -                                       152,20 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - jedna                             -                                       902,60 zł. 
- o liczbie osi - dwie                              -                                    1388,00 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                              -                                    1781,80 zł.
- o liczbie osi - trzy                                -                                    1851,40 zł.
24/od przyczep lub naczep, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, wypro-
dukowanych po 1990 r., z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna                           -                                       121,30 zł.
b) równej lub wyższej 18 ton i do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - jedna                           -                                      871,70 zł.
- o liczbie osi - dwie                            -                                     1357,10 zł.
c) wyższej niż 36 ton:
     - o liczbie osi - dwie                            -                                   1750,90 zł.
     - o liczbie osi - trzy                             -                                    1820,50 zł.
25/ od autobusów, wyprodukowanych do 1990 r., w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                                  1244,60 zł.
      b)równej lub wyższej niż 30 miejsc          -                                  1851,40 zł.
26/ od autobusów, wyprodukowanych po 1990 r., w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
      a) mniejszej niż 30 miejsc                         -                                  1213,70 zł.
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc         -                                  1820,50 zł.      

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy szkolne stanowiące własność Gminy Skrwilno będące w jej użytkowaniu.

§ 3
Podatek od środków transportowych płatny będzie na konto urzędu gminy w BS Skępe o/ Skrwilno.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Wytworzył: Szymańska (13 stycznia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (13 stycznia 2005, 12:16:14)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:26:42)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1700

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij