Uchwała Nr XVIII/95/04 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XVIII/95/04

Uchwała Nr XVIII/95/04
Rady Gminy Skrwilno
z  dnia 21 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128 ust.2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2004 r., zgodnie z Uchwałą Nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r., Zarządzeniem Nr 6/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2004 r., Zarządzeniem Nr 8/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 kwietnia 2004 r. Uchwałą Nr XIII/68/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zarządzeniem Nr 13/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2004 r. Zarządzeniem Nr 15/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 czerwca 2004 roku.
Uchwałą Nr XIV/71/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 czerwca 2004 roku Zarządzeniem Nr 17/2004 Wójt Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2004 roku. Zarządzeniem Nr 22 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 września 2004 r. Zarządzeniem Nr 24 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 września 2004 r. Uchwałą Nr XVI/79/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 października 2004 r. Zarządzeniem Nr 30/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 listopada 2004 r. Zarządzeniem Nr 31/2004 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 listopada 2004 r. Uchwałą Nr XVII/84/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r.

§ 2

W uchwale Nr XII/60/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 W § 1

- dochody budżetu gminy w wysokości                         -  9.429.554 zł
   zwiększa się do kwoty -   9.455.491 zł
  w tym:
  dochody związane z realizacją zadań
  z zakresu administracji rządowej i innych
  zadań zleconych ustawami w kwocie -      974.302 zł
  zwiększa się do kwoty -      977.189 zł
 
 W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                            - 11.467.008 zł      zwiększa się do kwoty                                                        -   11.492.945 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
     wyodrębnia się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
i wydatki bieżące w kwocie  - 8.305.327 zł
          zwiększa się do kwoty                                          - 8.327.604 zł             b)  wydatki majątkowe w kwocie                                               -   2.919.804 zł
           zwiększa się do kwoty                                                          -   2.923.464 zł
     c)  rezerwa ogólna w kwocie                                                      -        22.758 zł
     d)  rezerwa celowa w kwocie                                                     -      219.119 zł

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi                                                            -    2.037.454  zł
i zostanie pokryty pożyczką z Woj. Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem  Nr 5

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2004 rok i tak:
W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale świetlice szkolne w paragrafie wpływy z usług zwiększono plan dochodów w kwocie 23.050 zł. Zwiększenia planu dochodów dokonano również w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale biblioteki w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.887 zł zgodnie z Porozumieniem Nr 2441 Ministra Kultury.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 9.455.491 zł.

Wydatki

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2004 roku i tak:
Uległ zmianie dział 600 transport i łączność w rozdziale drogi publiczne i gminne w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan o kwotę 3.660 zł, która jest niezbędna na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na chodnik w miejscowości Urszulewo, natomiast o taką samą kwotę zmniejszono paragraf zakup usług remontowych.
W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale świetlice szkolne w paragrafie  zakup środków żywności zwiększono plan w kwocie 23.050 zł z tego w szkole w Skrwilnie zwiększono w kwocie 11.050 zł, w szkole w Okalewie 3.200 zł, w szkole w Skudzawach 3.700 zł, w szkole w Przywitowie 5.100 zł. Zmian dokonano również w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale biblioteki w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie zwiększono w kwocie 2.887 zł zgodnie z porozumieniem Ministra Kultury na zakup książek.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 11.492.945 zł.


Wytworzył: Szymańska (13 stycznia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (13 stycznia 2005, 12:28:07)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (7 grudnia 2006, 18:28:26)
Zmieniono: 2006-12-07

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1388

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij