Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym                                        
(symbol Fn.3121)

1.    Opis sprawy: dotyczy udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym: właścicielom gospodarstw rolnych, posiadaczom samoistnym, użytkownikom wieczystym, posiadaczom gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

2.    Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna: Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 9,
inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
3.    Wymagane dokumenty:
  • wniosek podatnika,
  • rachunki bądź ich uwierzytelnione odpisy dokumentujące wysokość poniesionych wydatków za zakup materiałów oraz robociznę obcą,
  • zestawienie załączonych faktur,
  • potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania.

4.    Termin i sposób załatwienia: Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

5.    Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

6.    Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

7.    Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrwilno,
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8.    Inne informacje:

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
  1. budowę  lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  2. zakup i zainstalowanie:
  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne źródeł energii (wiatru, biogazu,  słońca, spadku wód)

-  jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków   
 publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga jest realizowana od daty wydania decyzji, a w latach następnych jest odliczana przy wymiarze podatku rolnego na dany rok podatkowy, nie dłużej niż przez 15 lat.  Przedmiotowe zwolnienia i ulgi podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wymienione zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowią pomoc publiczną i powinny być realizowane do wysokości pułapu określonego w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną
z wytwarzaniem produktów rolnych.

9.    Formularze do pobrania:


Wytworzył: Edyta Tuchalska (20 listopada 2012)
Opublikował: Piotr Paradowski (22 listopada 2012, 10:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5804

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij