Uchwała Nr XXIV/119/05 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XXIV/119/05

Uchwała NrXXIV/119/05
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 02 grudnia 2005r

w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

    Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela
( t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze pracy nie niższym niż połowa tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin w szkole położonej na terenie gminy Skrwilno i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 2

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3%
3) przy trzech osobach w rodzinie – 4%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 5%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 3

Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 4

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 

§ 5

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi- wójt.


§ 6


Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :
1. Niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
   mieszkalnego.
2. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel   
   złożył wniosek o jego przyznanie.

 

§ 7

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach :
1. Nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie.
2. Pobierania zasiłku społecznego.
3. Odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.
4. Korzystania z urlopu wypoczynkowego. 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi oraz dyrektorom szkół.

                                                                  § 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.do 31 grudnia 2006r.
                                     
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                      Krzysztof Żyźniewski


Wytworzył: admin (21 grudnia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (21 grudnia 2005, 11:51:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2954

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij