Uchwała Nr XXV/126/05 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XXV/126/05

Uchwała Nr XXV/126/05
Rady Gminy Skrwilno
z  dnia 29 grudnia 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2005 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 08 grudnia 2004r., Zarządzeniem Nr 11/2005r. Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2005r., Uchwały Nr XXI 107/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca2005r., Zarządzeniem Nr 17/2005 z dnia 10 maja 2005r., Uchwałą Nr XXII/113/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 20/2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 35 /2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 sierpnia 2005r., Uchwałą Nr XXII/116/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 września, Zarządzeniem Nr 38/2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2005r., Zarządzeniem Nr 40/2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 października 2005r., Zarządzeniem Nr 44/05 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2005r., Uchwałą Nr XXIV/122/05 Rady Gminy Skrwilno, z dnia  02 grudnia 2005r., Zarządzeniem Nr 46/05 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 02 grudnia 2005r., Zarządzeniem Nr 47/05 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 05 grudnia 2005r., Zarządzeniem Nr 48/05 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 09 grudnia 2005r.

§ 2

W Uchwale Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 W § 1

- dochody budżetu gminy w wysokości                        - 10.072.723 zł.
   zwiększa się do kwoty                                           - 10.111.322 zł.
 
w tym:
dochody związane z realizacją zadań  z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w kwocie                                                    - 1.409.434 zł.


środki z programów strukturalnych i spójności
Unii Europejskiej                                                       -   232.363 zł.


 W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                        - 10.422.723 zł.
   zwiększa się do wysokości                                       - 10.461.322 zł.

2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
   wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości                                    - 9.495.466 zł.
    zmniejsza się do kwoty                                           - 9.413.565 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości                               -    927.257 zł.
    zwiększa się do kwoty                                             -  1.047.757 zł.

 w tym:

 wydatki na programy z funduszy strukturalnych
 i spójności Unii Europejskiej                                         -    150.384 zł.


§ 3

Deficyt budżetowy wynosi 350.000 zł. i zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w planie dochodów i tak:
- Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie - subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 37.839 zł. pismem Ministra Finansów   Nr ST5 - 4820 - 37g/2005 z dnia 19.12.2005r.
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział - Świetlice szkolne, paragraf - wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 760 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 10.111.322 zł.

 Zmian dokonano również w planie wydatków i tak:
- Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział - Szkoły podstawowe, paragraf - zakup materiałów i wyposażenie zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.374 zł. zwiększono natomiast paragraf - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52.500 zł. z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej w SP Skrwilno.
- W rozdziale - Gimnazja, w paragrafie - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.700 zł., w paragrafie - składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł.,          w paragrafie - zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.187 zł. oraz zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł. Powyższe oszczędności przeznaczone zostały na modernizację sali gimnastycznej w SP Skrwilno
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale - Świetlice szkolne, w paragrafie - zakup materiałów i wyposażenie zmniejszono plan wydatków o kwotę 57.500 zł., zwiększono natomiast paragraf - zakup środków żywności w świetlicy w Skudzawach w kwocie 760 zł. oraz paragraf - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.000 zł. z przeznaczeniem na remont i modernizację kuchni w SP Skrwilno.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 10.461.322 zł.

 


Wytworzył: Danuta Szymańska (4 stycznia 2006)
Opublikował: Jerzy Paradowski (4 stycznia 2006, 11:28:57)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (4 stycznia 2006, 11:34:07)
Zmieniono: 2006-01-04

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1777

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij