Uchwała Nr XXVI/129/06 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr XXVI/129/06

Uchwała Nr XXVI/129/06
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 9 marca 2006r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym  wymiarze godzin.

          Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

 Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do ilości godzin wskazanych w poniższej tabeli:

 

Lp.

          Stanowiska kierownicze

 Tygodniowy obowiązkowy

          wymiar godzin

1.

2.  

  

 

 

 

3. 

Dyrektor przedszkola

Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

a)      do 4 oddziałów

b)      od 5 do 7 oddziałów

c)      8 i więcej oddziałów

 

Wicedyrektor szkoły każdego typu

                    10

 

                    12

                      7

                      3

 

                      7

 


§ 2

 Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo.

 


§ 3

 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela:

Lp.

 

                    Stanowisko

   Tygodniowy obowiązkowy

             wymiar czasu

1.

Pedagog

                       20

2.

Logopeda

                       20

3.

Psycholog

                       20

 

§ 4

1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 5

 Traci moc uchwała Nr VI/36/2003 z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga i psychologa.

§ 6

 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi, dyrektorom szkół i przedszkola.

§ 7

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                   Krzysztof Żyźniewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (9 marca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 10:42:38)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 10:47:09)
Zmieniono: 2006-05-16

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1607

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij