Uchwała Nr XXVII/135/06

Uchwała Nr XXVII/135/06
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 21 marca 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok

 


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 ustawy        z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1
 Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2006 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXVI/131/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 marca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 5/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2006 roku.

§ 2
 W Uchwale Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
Dochody budżetu gminy w wysokości    - 10.306.420 zł.
Zwiększa się do kwoty      - 10.339.832 zł.
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości     - 1.623.850 zł.
W § 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości   -     10.306.420 zł.
    Zwiększa się do wysokości     - 11.539.832 zł.
2. W wydatkach ustalonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości    - 9.618.107 zł.
zwiększa się do kwoty     - 9.638.319 zł.
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości   - 4.332.563 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości   -    899.905 zł.
- dotacje z budżetu w wysokości    -     175.262 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -      688.313 zł.
   zwiększa się do kwoty     -    1.901.513 zł.

§ 3

Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości   - 366.668 zł.
   zwiększa się do kwoty     - 
- rozchody budżetu w wysokości    - 366.668 zł.
   zwiększa się do kwoty     - 

 Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

 Deficyt budżetowy wynosi 1.200.000 zł. i zostanie pokryty pożyczką                  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


§ 5
Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminy w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.
§ 6
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                Przewodniczący Rady
                                                                Krzysztof Żyźniewski

 

Uzasadnienie

 Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2006 rok i tak:
- W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie – subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększono o kwotę 33.412 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 – 5/2006 z dnia 14.03.2006

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 10.339.832 zł.

 Zmian dokonano w wydatkach budżetowych na 2006 rok i tak:
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w paragrafie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia planu  w kwocie 1.200.000 zł. na zapłacenie rachunku za wykonanie wodociągu z przyłączami domowymi w miejscowościach Rak, mościska, Czarnia Duża, Czarnia Mała, Zambrzyca i Otocznia oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000 zł.
- W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale -  urzędy gmin, w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenie dokonano zmniejszenia planu w kwocie 18.000 zł. a zwiększono paragraf – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18.000 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów, monitorów i drukarki do urzędu.
- Zmian dokonano również w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w ogólnej kwocie 103.412 zł. z tego  w rozdziale – szkoły podstawowe, w paragrafie -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono w kwocie 6.650 zł. z przeznaczeniem na wymianę drzwi, okien, wykonanie podłączenia alarmu              w związku z wykonaniem sali komputerowej w szkole w Przywitowie oraz           w paragrafie – zakup usług remontowych zwiększono w kwocie 3.000 zł.               z przeznaczeniem na wykonanie pomieszczenia socjalnego w szkole w Skrwilnie oraz w szkole w Okalewie na zakup termosów do przeworzenia obiadów dla uczniów SP w Przywitowie
- W rozdziale - dowożenie uczniów do szkół w paragrafie – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono w kwocie 70.000 zł. z przeznaczeniem na zakup autobusu. W rozdziale – placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w paragrafie – zakup usług pozostałych zwiększono
- W  rozdziale – Pozostała działalność, w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenie zwiększono plan wydatków o kwotę 19.962 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 11.539.832 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Załącznik do uchwały Nr 135 z 21 marca (34kB) word
 


Wytworzył: Danuta Szymańska (21 marca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 11:16:56)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 11:21:02)
Zmieniono: 2006-05-16

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1497

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij