Uchwała nr XXIX/140/06 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała nr XXIX/140/06

UCHWAŁA  NR  XXIX/140/06
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie w samorządową instytucję kultury.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm. ) oraz art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. z 2001 roku Dz. U. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Przekształca  się  dotychczasową gminną jednostkę  organizacyjną o nazwie
Gminna Biblioteka Publiczna w Skrwilnie w gminną instytucję kultury, w
rozumieniu przepisów ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej , o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Skrwilnie.
§2

Gminna Biblioteka Publiczna w Skrwilnie jako gminna instytucja kultury jest biblioteką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o bibliotekach.
§3

 Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie jest tak jak dotychczas Skrwilno ul. Rypińska 7.
§4

Gminna Biblioteka Publiczna w Skrwilnie swoją działalnością obejmuje gminę Skrwilno.
§5

W strukturze Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie funkcjonuje wypożyczalnia i czytelnia.
§6

Przedmiotem   działania   Gminnej   Biblioteki   Publicznej   w   Skrwilnie   jest rozwijanie  i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców Gminy Skrwilno oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§7
Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury przejmuje w całości księgozbiór, wyposażenie oraz wszystkie prawa rzeczowe i majątkowe dotychczasowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie.
§8

Gminna Biblioteka Publiczna finansowana będzie z budżetu Gminy Skrwilno, a
także z innych źródeł.
§9
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej stają się pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury z dniem rozpoczęcia działalności tej instytucji jako osoby prawnej.
§10

Zobowiązuje się Wójta Gminy Skrwilno do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania osobowości prawnej i rozpoczęcia działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną jako instytucję kultury z dniem 1 lipca 2006 roku.
§11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.
§12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Wytworzył: Danuta Szymańska (5 czerwca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (5 czerwca 2006, 10:52:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2246

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij