Uchwała nr XXX/144/06

UCHWAŁA NR XXX/144/06
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 10 lipca 2006 roku


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie finansowania inwestycji wspólnej pod nazwą „Zakup pojemników oraz budowa utwardzonych punktów zbiórki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” realizowanej przez Związek Gmin Rypińskich.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9e, w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j.z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.)uchwala się, co następuje:
§ 1
 Postanawia się przystąpić do realizacji i dofinansowania w latach 2006 – 2009 inwestycji wspólnej pod nazwą „Zakup pojemników oraz budowa utwardzonych punktów zbiórki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, realizowanej przez Związek Gmin Rypińskich     z siedzibą w Rypinie.

§ 2
 Ustala się, że udział Gminy Skrwilno w dofinansowaniu inwestycji wymienionej w § 1 uchwały wynosić będzie 50.000 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.

§ 3
 Źródłem pokrycia zobowiązania w kwocie 50.000 zł będą środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu gmin.

§ 4
 Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do zawarcia umowy z Zarządem Związku Gmin Rypińskich w sprawie terminów spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

§ 5
 Zobowiązuje się Wójta Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w projektach budżetu gminy w kolejnych latach.

§ 6
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 7
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                       Krzysztof Żyźniewski

        

 


Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych na sesji było: 14      radnych
Za przyjęciem uchwały głosowało:     14      radnych


Wytworzył: Danuta Szymańska (11 lipca 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (11 lipca 2006, 14:42:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2115

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij