Uchwała Nr II/6/06 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr II/6/06

UCHWAŁA Nr II/6/06     
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 06 grudnia 2006 r.


w sprawie podatku od nieruchomości.


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1, art.6 ust.12 i ust.13 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, z późn.zm.)                       
uchwala się, co następuje:

§ 1


Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,48 zł od
1m2  powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych :
- położonych na terenach rekreacyjnych – 0,34 zł. od 1 m2 powierzchni,
- związanych z budownictwem mieszkaniowym – 0,09 zł. od 1 m2 powierzchni. 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,09 zł. od 1 m2 powierzchni.


2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,31 zł od 1m2  powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- od domów letniskowych – 6,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków gospodarczych lub ich części nie związane z gospodarstwami rolnymi – 3,33 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
- od budynków  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –3,33 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2% ich wartości.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Budynki mieszkalne.
2. Pozostałe budynki byłych rolników, użytkowane na potrzeby własne.
3. Nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
4.  Budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody, i odprowadzania ścieków, stanowiące  własność i będące w użytkowaniu Gminy Skrwilno.

§ 3

Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie
w drodze inkasa przez sołtysów na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
/Nr XIII/102/2000 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2000r./

§ 4

Traci moc  uchwała Nr XXIV/120/05  Rady Gminy Skrwilno z dnia
02 grudnia 2005r.w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                               Henryk Liszewski
                                                                         
                                          
                                                            

 


Wytworzył: Danuta Szymańska (15 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (15 stycznia 2007, 16:00:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1826

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij