Uchwała Nr III/12/06 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Uchwała Nr III/12/06

UCHWAŁA NR III/12/06
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 20 grudnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2006 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) oraz pkt 10 ustawy        z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§1

 Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2006 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXVI/131/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 marca 2006 roku, Zarządzeniem Nr 5/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2006 roku, Uchwałą Nr XXVII/135/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2006r., Zarządzeniem       Nr 6/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 7/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 marca 2006r., Zarządzeniem Nr 8/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 kwietnia 2006r., Uchwałą Nr XXIX/139/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 maja 2006r., Zarządzeniem Nr 10/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 maja 2006r., Zarządzeniem Nr 11/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr XXX/143/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 lipca 2006 r., Zarządzeniem Nr 20/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 lipca 2006r., Zarządzeniem Nr 23/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 sierpnia 2006 r, Zarządzeniem Nr 24/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 września 2006 r., Uchwałą Nr XXXI/146/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 września 2006 r., Zarządzeniem Nr 25/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2006 r., Uchwałą  NR XXXIII/154/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia z 26 października 2006r., Zarządzeniem Nr 27/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 listopada 2006, Zarządzeniem Nr 29/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 listopada 2006, Zarządzeniem Nr 31/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia            24 listopada 2006, Zarządzeniem Nr 32/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2006, Uchwałą Nr II/08/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 grudnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 33/06 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 grudnia 2006 r.

§2

 W Uchwale Nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:


W § 1
Dochody budżetu gminy w wysokości    - 12.263.961 zł.
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości     - 2.800.555 zł.

W § 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości   -     13.543.961  zł
   
2. W wydatkach ustalonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości    -          11.527.440  zł
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości   - 4.416.622 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości   -    927.926 zł.
- dotacje z budżetu w wysokości    -    242.053 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -           1.961.129 zł. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
- W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne, w paragrafie środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg od Nadleśnictwa Skrwilno.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność, w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 25.292 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Plan dochodów po zmianach wynosi 12.263.961 zł

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych i tak:
- W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne, w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł, które zostaną wydatkowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem Skrwilno.
- W dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale pozostała działalność, w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę100 zł oraz paragraf zakup usług pozostałych o kwotę 25.292 zł, które zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w pismach z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Plan wydatków po zmianach wynosi 13.543.961 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Załącznik do Uchwały Nr III 12 2006 (29kB) word


Wytworzył: Danuta Szymańska (16 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 stycznia 2007, 09:02:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1490

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij