Protokół Nr XX/2005 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XX/2005

Protokół Nr XX/2005

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 30 marca 2005 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.

 

 

 

 Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni radni: Adam Dołęgowski i Henryk Liszewski.
 Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad, po punkcie 4 dodatkowo 2 punktów „Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej” oraz punktu „Raport o wynikach Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2004r.” Rada w głosowaniu 8 głosami „za” i 5 „wstrzymującymi”  przyjęła zmianę do porządku obrad.
Porządek obrad  po zmianach przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej- po zmianach w budżecie.
6. Raport o wynikach Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2004r.
7. Informacja wójta z działalności międzysesyjnej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił wójt i inspektor ds. oświaty. 
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/105/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Radny Stanisław Piątkowski powiedział, że w harmonogramie należałoby określić terminy i odpowiedzialnych za realizację zadań.
Wójt wyjaśnił, że odpowiedzialnym za realizację uchwały jest on sam a termin realizacji to cały rok 2005.
Rada w obecności 13 radnych 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XX/106/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Skarbnik gminy przedstawiła uzasadnienie do zmian budżetu na 2005r. Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 13 radnych 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XX/107/05 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.5.
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Radny Stanisław Piątkowski pytał czy pożyczka będzie w jakimś stopniu umarzalna. Radny Cegłowski pytał o wielkość zadłużenia gminy. Skarbnik gminy wyjaśniła, że pożyczka może być umorzona po spełnieniu wszystkich warunków lecz w chwili obecnej nie jest znany procent tego umorzenia. Przedstawiła również stan zadłużenia gminy, które na 2005r. wynosi 650.000zł plus SAPARD- 1.217.637zł.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/108/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej- Jacek Czarski przedstawił raport o wynikach działalności Zakładu za 2004r. Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Cegłowski powiedział, że Zakład Gospodarki Komunalnej w roku ubiegłym wygospodarował odpowiednie środki,  w tym roku prawdopodobnie  będzie tak samo, dlatego należy myśleć o zakupie koparko- ładowarki, która dla zakładu jest niezbędna. Pracownicy zakładu powinni zająć się sprawą wypływu wody poza licznikiem.
Radny Tatkowski pytał co należy zrobić aby mieszkańcy części Okalewa nie podłączeni do sieci wodociągowej mogli jak najszybciej i jak najtaniej tego dokonać. Kierownik zakładu powiedział, aby osoby zainteresowane podłączeniem wody zgłaszały się do niego w celu uzyskania dokładnych informacji jak się tym zająć. Dodał, że taniej będzie jeżeli dokumentacja będzie opracowywana dla większej liczby odbiorców.
Radny Kolczyński powiedział, że w roku ubiegłym rada przyjęła Program Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Ścieki i z niego wynika proces budowy sieci. Radny Cegłowski w imieniu Sądu Rejonowego w Rypinie podziękował kierownikowi zakładu za to, że osoby z wyrokami mogą odbywać wymierzone im kary w tym zakładzie. 

Ad.7.
Wójt złożył informację z działalności międzysesyjnej. Mówił o zakładzie komunalnym i jego działalności pozastatutowej na rzecz gminy. Poinformował o dokonanym odbiorze czwartej części kanalizacji realizowanej przez bardzo trudną firmę. Usterki i niedociągnięcia będą poprawione w najbliższych dniach. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji wodociągowej, dokonano zapytania o cenę równiarki, ogłoszono przetarg na inwestycje wodociągowe. Wójt prosił radnych i sołtysów o kontakt i nadzorowanie prac związanych z naprawą dróg równiarką.

Ad.8.
  Radny Kolczyński wspominał o konieczności podjęcia uchwały dotyczącej utrzymania porządku, ponieważ w ostatnim czasie mieliśmy „nalot” policji w sprawie utrzymania chodników w czasie zimy.
Radny Cegłowski uważał, że straszenie ludzi sądem przez policjantów z Rypina, w sprawie utrzymania porządku na chodnikach nie jest samowolą. Według niego była to odpowiedź na starania gminy o zwiększenie obsady rewiru Policji w Skrwilnie. Prosił o interwencję w tej sprawie z pytaniem, czy posypanie solą chodnika dobrze wpływa na jego jakość.
Radny Gorczewski powiedział, że podczas odśnieżania nie wszystkie wioski były traktowane jednakowo. Mimo interwencji nie odśnieżono dróg we wsi Kotowy. Radny Piątkowski powiedział, że podobnie było z odśnieżaniem we wsi Otocznia. Wójt poinformował, że odśnieżanie dróg odbywało się za pomocą sprzętu gminnego  oraz najętego. Być może nie wszędzie dotarł on  na czas, ale nie wszyscy sołtysi i radni zaangażowali się w te prace i nie wskazywali największych potrzeb w tym zakresie. Ze wsią Otocznia nie było żadnego kontaktu, zarówno z radnym jak i z sołtysem.

Ad.9.
   W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 

        Protokolant:                                                 Przewodniczący Rady

  Danuta Szymańska                                             Krzysztof Żyźniewski
    


Wytworzył: Danuta Szymańska (12 maja 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (12 maja 2005, 11:18:05)

Ostatnia zmiana: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 21:09:27)
Zmieniono: 2005-11-09

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2026

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij