Protokół Nr XXI/2005 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XXI/2005

Protokół Nr XXI/2005

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 28 kwietnia  2005 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.

 

 Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecny radny Adam Dołęgowski.
 Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych  12 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” przyjęła protokół z poprzedniej sesji
Następnie przewodniczący rady przedstawił porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
3. Sprawozdanie wójta za okres międzysesyjny.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady poprosił skarbnika gminy o przestawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004r.
Radny Krzysztof Cegłowski postawił wniosek o nie czytanie sprawozdania ponieważ było ono szczegółowo analizowanie przez wszystkie komisje rady.
Wniosek radnego został przyjęty ponieważ „za” wnioskiem głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się odgłosu.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie wójt odczytał uchwałę Nr 100/2005 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 01.04.2005r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Skrwilno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2004r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Z kolei przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Tatkowski przedstawił wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 143/2005  Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 04.2005r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno z wykonania budżetu Gminy za 2004r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 200r.
Radny Stanisław Piątkowski pytał ile kosztowała wymiana mostu we wsi Ruda.
Skarbnik Gminy odpowiedziała , że koszty wymiany mostu wyniosły kwotę
2.706 zł.
Wobec tego, że innych głosów nie było przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXI/109/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Wójt złożył informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował o działaniach związanych z przygotowaniem sprawozdania z wykonania budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych z 2004 roku. Podziękował radzie za udzielenie absolutorium. Powiedział, że realizacja zadań ubiegłorocznych jest nie tylko jego zasługą, ale również zasługą całej rady, która przez cały rok nie tylko wytyczała zadania, ale również kontrolowała ich wykonanie. Następie wójt poinformował o przygotowaniu dokumentacji na wodociągowanie wsi Wólka i Szczawno oraz o ogłoszonym na dzień 31 maja 2005 przetargu na to zadanie. Mówił o przygotowaniach do realizacji budowy chodnika w Urszulewie. Zadanie to planuje się zrealizować w ciągu 2 lat przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich i mieszkańców wsi Urszulewo.

Ad.4
Radny Krzysztof Cegłowski pytał, co zrobiono w sprawie jego wniosku dotyczącego policyjnej akcji „posesja” w okresie zimy.
Przewodniczący rady poinformował, że sprawdzał przepisy prawa w tej sprawie i doszedł do wniosku, że ani komendant ani policjanci nie przekroczyli prawa. Sprawę tę przedstawił Przewodniczącemu Rady Powiatu Rypińskiego oraz na posiedzenie Związku Gmin Rypińskich.
Radny Gorczewski miał pretensje, że jako pierwszy z sołtysów złożył zamówienie na równiarkę na drogi we wsi Kotowy i do tej pory dróg nie naprawiono.
Radny Cegłowski stwierdził, że nie jest zadowolony z załatwienia jego wniosku z poprzedniej sesji i wnosił o ponowną interwencję w tej sprawie.
Radny Kolczyński powiedział, że należałoby uchwalić regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy i wówczas społeczeństwo będzie znało swoje obowiązki w tej sprawie. W ten sposób unikniemy podobnych zdarzeń.
Wójt poinformował, że prace równiarką dopiero się rozpoczęły i na pewno wszędzie będą wykonane.
Wójt poinformował również o zgłaszanych przez mieszkańców wsi Okalewo uwagach dotyczących oddziaływania stacji telefonii komórkowej na środowisko. Powiedział, że zwrócił się do wszystkich operatorów mających stacje nadawcze na terenie Gminy o raporty dotyczące wpływu stacji na środowisko.


Ad.5
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 

        Protokolant:                                                 Przewodniczący Rady

Danuta Szymańska                                             Krzysztof Żyźniewski
    


Wytworzył: Danuta Szymańska (12 maja 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (12 maja 2005, 11:19:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2221

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij