Protokół Nr XXII/2005

Protokół Nr XXII/2005

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 27 czerwca 2005 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.

 

 Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecny radny Krzysztof Cegłowski.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”.
Rada wniosek przyjęła jednogłośnie.
Następnie przewodniczący rady przedstawił porządek obrad po wprowadzonej zmianie:
1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Zarządzenie wyborów sołtysa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny.
5. Zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
7. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skrwilno.
8. Informacja wójta z działalności międzysesyjnej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.


Ad. 2.

Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/110/05 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.3.

Uchwałę Nr XXII/111/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy rada podjęła jednogłośnie, w obecności 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4

Uchwałę Nr XXII/112/05 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny podjęto jednogłośnie, w obecności 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.5

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Radny Stanisław Piątkowski stwierdził, że nie widzi zasadności budowy chodnika w Urszulewie, gdy rolnicy odczuwają brak wody.
Wnioskował o wykreślenie inwestycji „budowa chodnika w Urszulewie” z projektu uchwały, ze względu na małą ilość środków finansowych.
Radny Adam Dołęgowski- przewodniczący komisji społeczno-gospodarczej przedstawił stanowisko komisji wobec tej inwestycji i jednocześnie wnioskował o zapis w uchwale, aby inwestycję wprowadzić do budżetu ale przy ilości środków z budżetu gminy 20 tys. zł + 20 tys. od mieszkańców, czyli 40 tys. zł razem a nie 60 tyś. jak w projekcie wójta. Pytał skarbnika, czy przy takiej ilości środków inwestycja może być realizowana.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak.
Radna Rybacka powiedziała, że stanowisko komisji finansowej było takie samo jak społeczno-gospodarczej.
Radny Adam Meller powiedział, że komisja oświaty, kultury i sportu nie wypracowała konkretnego stanowiska ponieważ głosy były podzielone.
Radny Piotr Tatkowski powiedział, że głosy członków komisji były podzielone ale większość była za środkami na inwestycję wskazanymi przez wójta.
Radny Henryk Liszewski powiedział, że rodzi się nowy projekt uchwały i nie wie teraz, który będzie głosowany.
Radny Dariusz Kolczyński powiedział, że mówi się o inwestycji, która ma służyć nie tylko mieszkańcom tej wsi ale i tym, którzy przyjeżdżają do tej gminy. Będzie ona służyć rozwojowi turystyki i jest dobrym pomysłem.
Budowa chodnika jest inwestycją, którą należy realizować a wielkość środków potrzebnych na nią jest w tej chwili  nieznana, będzie ona figurowała tylko na papierze a ostateczne nakłady będą znane po przetargu.
Wg niego zakup samochodu był inwestycją, która budziła kontrowersje, było to marnotrawstwo. Prosił radnych o podejście do inwestycji budowy chodnika z powagą i o poważne potraktowanie tych, którzy współuczestniczą w tej inwestycji.
Wobec różnych wniosków w sprawie tej inwestycji przewodniczący poddał pod głosowanie następujące wnioski:
1. propozycję wójta wskazaną w projekcie uchwały, czyli na inwestycję budowy chodnika przeznaczyć 60 tys. zł (20 tys. od mieszkańców i 40tys. z budżetu gminy)
Za wnioskiem wójta było 6 radnych, 8 przeciw.
2. wniosek radnego Piątkowskiego o wykreślenie inwestycji „budowa chodnika” z budżetu.
     Za wnioskiem był 1 radny, 13 było przeciw.
3. wniosek komisji społeczno-gospodarczej aby na inwestycję „budowa chodnika” przeznaczyć 20tyś. zł z budżetu gminy. W zapisie pozostawić ogółem 40tys. zł (20tys. od mieszkańców i 20tys. z budżetu gminy).
Za wnioskiem było 11 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Po głosowaniu wniosków przewodniczący rady stwierdził, że w projekcie uchwały wprowadza się zmianę.
Na inwestycję „budowa chodnika w Urszulewie” przeznacza się środki w wysokości 40tys. zł łącznie- 20 tys. od mieszkańców Urszulewa i 20 tys. z budżetu gminy.
Następnie przeprowadził głosowanie uchwały zmieniającej budżet gminy z przyjętą poprawką.
Rada w obecności 14 radnych 13 głosami „za” i 1 „przeciw” podjęła uchwałę
Nr XXII/113/05 zmieniającą budżet gminy na 2005 rok.
     Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6

Rada w obecności 14 radnych 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/114/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.7

Wójt dokonał wprowadzenia do projektu uchwały Nr XXII/115/05. Poinformował, że programy te były tworzone wspólnie ze starostwem powiatowym.
Następnie zaproszony na sesję pan Marek Tyburski- przedstawiciel starostwa omówił w skrócie zagadnienia omówione w tych programach i korzyści wypływające z ich uchwalenia. Stwierdził, że programy są opracowane zgodnie z prawem i wystarczające.
Następnie rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/115/05 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skrwilno.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Mówił o inwestycjach wodociągowania oraz o bieżących sprawach, którymi się zajmował.
Powiedział, że nowy samochód dla urzędu został zakupiony pod naciskiem Rady.

Ad.9

Radny Piątkowski zgłaszał potrzebę zmiany oznakowania miejscowości Klepczarnia (błąd w nazwie wsi).
Mówił również o potrzebie regulacji rzeki SKRWA.


Ad.10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 

 


 
         Protokolant:                                                 Przewodniczący Rady

Danuta Szymańska                                             Krzysztof Żyźniewski
    


Wytworzył: Administrator (9 listopada 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (9 listopada 2005, 21:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1973

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij