Protokół Nr XXIV/2005 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XXIV/2005

Protokół Nr XXIV/2005

 

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 02 grudnia 2005 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.

 

 Sesję otworzył, o godzinie 10ºº przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującym” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego  punktu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005r.”ponieważ projekt wpłynął po ustaleniu porządku obrad..
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek przewodniczącego rady.
Radny Stanisław Piątkowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu „ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XX/111/05. ”ponieważ wpłynął protest mieszkańców wsi Ruda , aby wskazanej w uchwale działki nie sprzedawać. Wniosek radnego Piątkowskiego został przyjęty, ponieważ „za” głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Porządek po zmianach przedstawia się następująco:
1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
4. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/111/05.
8. Informacja wójta z działalności międzysesyjnej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

 

Ad. 2.
   Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXIV/118/05 w sprawie regulaminy wynagradzania nauczycieli.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.3.
 Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/119/05 w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.4.
    Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/120/05 w sprawie podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.5.
 Rada o obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/121/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.6.
  Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2005r.
Rada w obecności 15 radnych 12 glosami „za” i 3 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXIV/121/05 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005r.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.7.
   Wójt poinformował, że wstrzymał realizację uchwały o uchylenie której wnioskował radny Piątkowski ponieważ wpłynął w tej sprawie protest mieszkańców wsi Ruda i nie ma uwag co do uchylenia tej uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał tekst uchwały Nr XX/111/05 podjętej przez radę
 27 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, która nabyć przedmiotem uchylenia.
Rada w obecności 15 radnych, 14 głosami  „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXIV/122/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/111/05. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 Radny K.Cegłowski poinformował zebranych , że rada podejmując uchwały w sprawie sprzedaży działek, nie robi tego pod potrzeby indywidualnych osób lecz w celu ich zagospodarowania. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu.
Radził mieszkańcom wsi Ruda, aby działkę te zagospodarowali ponieważ, gdy tego nie zrobią sprawa sprzedaży może wrócić.

Ad.8.
 Wójt złożył informację z działalności międzysesyjnej. Mówił o pracach związanych z opracowaniem budżetu gminy na 2006r, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji wodociągowej, na która opracowana jest dokumentacja. Zastanawiał się czy inwestycja ta będzie realizowana jednorazowo, czy dzielona na 2 etapy. W tej chwili decyzja  w tej sprawie nie zapadła. Zwracał się z prośbą do komitetów budowy wodociągów, radnych i sołtysów, aby mobilizowali społeczeństwo do systematycznych wpłat na tę inwestycję.

Ad.9.
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Piątkowskiego z poprzedniej sesji , a mianowicie:
-utrzymanie samochodu osobowego w Urzędzie Gminy kosztuje około 4 tys. miesięcznie,
-garaże po byłej SKR wydzierżawione są za utrzymanie czystości, dzierżawcy płacą tylko podatki z tego tytułu.
- Pan Arciszewski płaci za wynajem placu manewrowego 850 zł. + WAT rocznie.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa za wynajem gruntów pod garaże płaci 3.300 zł + WAT rocznie.
Radny Piątkowski ponawiał pytanie w sprawie niewłaściwego ustawienia tablicy miejscowości we wsi Klepczarnia.
Wójt poinformował, znaki te są przy drodze powiatowej i  sprawa ta została skierowana do starostwa i czekamy na załatwienie.
Radny D. Kolczyński mówił o możliwościach pozyskania środków „zewnętrznych” na rozwój programów lokalnych, o braku wspólnej  inicjatywy na ich pozyskanie.
Środki można pozyskać na budowę chodnika, remont świetlicy itp. Już w tej chwili należałoby zabezpieczyć jakieś środki finansowe, aby przygotować się skorzystania ze środków unijnych w roku 2007.
Przewodniczący Rady poinformował wszystkich zebranych jakie czynności należy uczynić w przypadku szkód wyrządzanych przez bobry. Przygotował kopie pisma w tej sprawie dla zainteresowanych.
Radny R.Gorczewski podziękował dyrektorowi Zespołu Szkół w Skrwilnie za podarowanie materiały na przystanek dla dojeżdżających dzieci.
Radny H.Liszewski pytał, czy rozpoczną się przygotowania do rozpoczęcia inwestycji budowy chodnika w Urszulewie poprzez przesunięcie słupa energetycznego w Urszulewie.
Radny S.Piątkowski powiedział, że wójt traktuje po macoszemu wodociągowanie wsi Czarnia, Zambrzyca i Otocznia planując rozłożenie tej inwestycji na kilka lat. Wg niego inwestycję tę należy zrealizować w jednym roku a nie planować inne zadania.
Wójt poinformował, że gmina przygotowuje się do możliwości pozyskiwania środków finansowych w roku 2007. W tym celu odbyło się spotkanie z przedstawicielami programu LIDER+. W tym roku LIDER+ tworzy podstawy w środowiskach, powołuje grupy , które by aktywizowały społeczeństwo do działania w różnych dziedzinach. W naszej gminie również taka grupa została powołana i będą dalsze spotkania w tej dziedzinie.
Od roku 2007 do 2013 wchodzi nowy etap unijnego finansowania i dlatego powinniśmy rezerwować środki finansowe na przygotowanie nowych projektów czy wniosków, te, które mamy zaplanowane w strategii czy wieloletnich planach działania. W roku 2006 musimy się do jakiegoś zadania przygotować, aby móc w odpowiednim czasie złożyć wniosek o środki finansowe. Sprawy te może są ważniejsze niż inwestycje bieżące ponieważ otwierają nam drogę do przyszłości.
W sprawie przestawienia słupa w Urszulewie wójt poinformował, że czynność ta będzie zrobiona , gdy zapadnie decyzja o realizacji tej inwestycji.
Przewodniczący Rady poinformował, że na ręce Rady wpłynęło pismo od firmy, która chce na naszym terenie  prowadzić działalność w sprawie zwolnienia z podatków. Problematykę tę skieruje do analizy na komisje Rady w celu wypracowania stanowiska.-


Ad.10.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 


 
         Protokolant:                                                 Przewodniczący Rady

   Danuta Szymańska                                                Krzysztof Żyźniewski
    

 


Wytworzył: admin (21 grudnia 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (21 grudnia 2005, 12:26:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1969

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij