Protokół Nr XXV/2005

Protokół Nr XXV/2005

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 29 grudnia 2005 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.

 

 Sesję otworzył o godzinie 10ºº przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Helena Rybacka.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie  przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego  punktu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005r.”, ponieważ projekt wpłynął po ustaleniu porządku obrad.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek przewodniczącego rady.
 Porządek po zmianach przedstawia się następująco:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 2.
 Skarbnik Gminy omówiła projekt budżetu gminy na 2006r.
 Radny Stanisław Piątkowski powiedział, że na spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Otocznia wójt zapewniał, że wieś ta będzie wodociągowania w roku 2006. Z projektu budżetu gminy wynika, że realizacja wodociągowania Otoczni, Zambrzycy i Czarni przewidywana jest w roku 2007. Wnioskował o ujęcie w planie inwestycyjny wodociągowania wszystkich wsi w roku 2006, a nie w  2 latach jak zakłada projekt budżetu.
Wójt wyjaśnił, że w fazie projektowania budżetu trudno przewidzieć zakres inwestycji. W chwili obecnej nie można całego zadania ująć
w roku 2006 ponieważ nie są zabezpieczone środki na całość tej inwestycji. Przymierzamy się zrealizować inwestycję w jak najkrótszym czasie, ale zależne to jest od uzyskania kredytu na ten cel. Ostateczny zakres inwestycji zostanie określony po jego otrzymaniu.
Radny Piątkowski stwierdził, że wodociągowanie nie jest w gminie na pierwszym miejscu, ponieważ wójt podejmuje inne inwestycje, chociażby budowę chodnika, która może „poczekać”. Jego zdaniem najpilniejszym zadaniem jest wodociągowanie i powinno się je zrealizować w pierwszej kolejności.
Radny Dołęgowski powiedział, że sprawę wodociągowania dyskutowano wiele razy na posiedzeniach komisji i zdecydowano, aby inwestycję tę wykonać w miarę możliwości w jednym roku, a finansowanie rozłożyć na 2 lata.
Stanowisko radnego Dołęgowskiego poparli przewodniczący pozostałych komisji.
Przewodniczący zamknął dyskusję nad projektem uchwały i odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006r.
Rada w obecności 14 radnych, 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXV/124/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
Ad.3.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/125/05 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 2006r. i lata następne.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Skarbnik gminy przedstawiła projekt zmian do budżetu gminy na 2005r.
Rada w obecności 14 radnych, 13 głosami „ za”, 1 „ wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr Xxv/126/05 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005r.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno.
Radny Stanisław Piątkowski miał wątpliwości co do zapisu § 2 pkt. 7 i 9 oraz § 4 projektu regulaminu uznając je za nierealne i szkodliwe dla rolników.
Radny Dariusz Kolczyński powiedział, że był współtwórcą projektu regulaminu, w związku z tym udzielił wyjaśnień radnemu Piątkowskiemu oraz omówił zagadnienia zawarte w regulaminie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 14 radnych, 13 głosami „ za” i 1 „przeciwnym” podjęła uchwałę Nr XXV/127/05 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Radny Piotr Tatkowski proponował, aby komisje Rady wypracowały na swych posiedzeniach zasady finansowania strażaków biorących udział przy pożarach. Radny Korczewski powiedział, że nie wszystkie jednostki terenu gminy są traktowane jednakowo. Wynagrodzenie za udział przy pożarach otrzymują tylko strażacy z OSP Skrwilno.
 Wójt ustosunkował się do wypowiedzi radnych. Powiedział, że sprawa wynagradzania strażaków za udział przy pożarach jest unormowana w ustawie. Wyjazdami do pożaru nie dysponuje wójt. OSP Skrwilno jest w ogólnokrajowym systemie ratownictwa. Ma odpowiednie przygotowanie w tym zakresie (badania, szkolenia, sprzęt) i dlatego bierze udział w akcjach gaszenia pożarów.
Następnie podziękował skarbnikowi, pracownikom urzędu, komisjom rady za przygotowanie budżetu na 2006r. W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem podziękował wszystkim radnym, sołtysom i kierownikom jednostek za współpracę oraz złożył życzenia noworoczne.

Ad.7.
Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym i zamknął sesję.
 
        Protokolant:                                           Przewodniczący Rady    

   Danuta Szymańska                                      Krzysztof Żeźniewski
    

 


Wytworzył: Danuta Szymańska (29 grudnia 2005)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 11:47:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2126

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij