Protokół Nr XXVIII/2006

Protokół Nr XXVIII/2006


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 27 kwietnia  2006 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.


 Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Żyźniewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecny radny Adam Dołęgowski, Jan Gorczewski.
 Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 13 radnych  11 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu „Zmiany w budżecie gminy na 2006r.
Radny Cegłowski uważał, że punkt ten należy zrealizować na następnej sesji.
W wyniku głosowania wniosek przewodniczącego upadł ponieważ za wprowadzaniem dodatkowego punktu głosowało 0 radnych , 3 było przeciwnych
 10 wstrzymało się od głosu.
Radny Piątkowski zgłosił wniosek o skreślenie z porządku obrad punktu 2 tj. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium ponieważ otrzymane o sprawozdaniu, które otrzymał przed sesją nie było podpisane przez wójta.
Radca prawny wyjaśnił, że jest to wniosek radnego i należy go przegłosować.
W wyniku głosowanie wniosek radnego Piątkowskiego upadł ponieważ za  skreśleniem z porządku obrad punktu 2 głosował 1 radny, 12 było przeciwnych.
Wobec powyższego porządek pozostał bez zmian i przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie3 z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
4. Sprawozdanie wójta za okres międzysesyjny.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.


Ad. 2.

 Skarbnik gminy  przestawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie wójt odczytał uchwałę Nr 53/2006 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.03.2006r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Skrwilno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Z kolei przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Tatkowski przedstawił wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 150/2006  Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 04.2006r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno z wykonania budżetu Gminy za 2005r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2005r.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Wobec tego przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skrwilno.
Rada w obecności 13 radnych 10 głosami „za”. 1 głosem „przeciw”
 i 2 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXVIII/137/06 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skrwilno. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.3.

Skarbnik gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/138/06 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Ad.4

Wójt podziękował radzie za udzielenie absolutorium za 2005r. Powiedział, że
rok 2005 był może łatwiejszy pod względem inwestycyjnym ponieważ ze względu na wcześniejsze kredyty nie mogliśmy rozpoczynać nowych dużych inwestycji. Wykonaliśmy jednak wodociągowanie w 2 wsiach oraz przygotowaliśmy dokumentację na wodociągowanie pozostałych miejscowości oraz realizowaliśmy zadania bieżące. Poinformował o przetargu na wykonawstwo wodociągowania w roku bieżącym i procedurach związanych z odwołaniem się jednej z firm w tej

sprawie, co wydłużyło termin podpisania umowy z wykonawcą. Mówił również o zadaniach bieżących gminy szczególnie w zakresie oświaty. 

Ad.5
Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad.6
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 

        Protokolant:                                                 Przewodniczący Rady
Danuta  Watkowska                                             Krzysztof Żyźniewski
    


Wytworzył: Danuta Szymańska (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Piotr Paradowski (16 maja 2006, 11:51:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2095

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij