Protokół Nr II/2006

Protokół Nr II/2006

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 06 grudnia 2006r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.


 Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie przewodniczący zapytał , czy są uwagi do porządku obrad.
Uwag ani wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
 
1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
3. Ustalenie składów osobowych komisji Rady.
4. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych
a) podatku rolnego i leśnego,
b) podatku od nieruchomości,
c) podatku od środków transportowych,
d) podatku od posiadania psów.     
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Skrwilno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
7. Ustalenie wynagrodzenia dla wójta.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 2.
 Nowo wybrany wójt Dariusz Kolczyński złożył ślubowanie powtarzając rotę ślubowania odczytywaną przez przewodniczącego Rady. Ślubowanie zakończył formułą „ Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że od tej chwili wójt objął Urząd Wójta Gminy Skrwilno i złożył wójtowi gratulacje. Następnie nastąpiły gratulacje i życzenia dla wójta od radnych i gości.
Wójt podziękował za życzenia i gratulacje oraz prosił o zabranie głosu w punkcie wolne wnioski i zapytania.


Ad.3.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dotyczącą składu Komisji Rewizyjnej.
Radna Krystyna Jesionowska przedstawiła propozycję składu komisji. Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę do pracy w tej komisji. Innych propozycji ani uwag nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 15 radnych,  14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr II/3/06 w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Uchwała stanowi załącznik do  niniejszego protokółu.
Następnie przystąpiono do ustalenia składów osobowych pozostałych komisji Rady.
Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Mucha zgłosiła propozycje składów Komisji Społeczno-Gospodarczej.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę do pracy w tej komisji.
Przewodniczący Rady zgłosił propozycję składu Komisji Finansowej, wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę do pracy w tej komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Różański zgłosił propozycje składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę do pracy w tej komisji.
Ponieważ nie zgłoszono innych propozycji ani uwag, przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie składów osobowych komisji Rady. Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/4/06 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.4
a/ Po odczytaniu przez przewodniczącego projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/5/06 , która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący poinformował, że radni proponują, aby nie obniżać ceny sprzedaży drewna i nie podejmować uchwały w tej sprawie. Rada potwierdziła to w głosowaniu , 14 głosami „za” i 1 wstrzymującym.
b/ Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/6/06 w sprawie podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
c/ Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/7/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
d/ Przewodniczący poinformował, że radni proponują nie podejmowanie tej uchwały ponieważ stawki podatku od posiadania psów proponuje się pozostawić bez zmian.
Rada w obecności 15 radnych ,14 głosami „za” i 1 wstrzymującym potwierdziła, że podatek od posiadania psów pozostaje bez zmian.
Ad.5
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 15 radnych 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr II/8/06 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2006r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6.
Na przedstawicieli Gminy Skrwilno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej zgłoszono Wójta Dariusza Kolczyńskiego oraz radną Krystynę Jesionowską.
Rada w obecności 15 radnych., jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/9/06 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Skrwilno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.7
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/10/06 w sprawie wynagrodzenia wójta. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.8
W punkcie tym głos zabrał wójt Dariusz Kolczyński. Złożył podziękowania rodzicom i wyborcom za pomoc, poparcie i zaufanie. Zapewniał, że dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania społeczeństwa i rodziny, że będzie spotykać się ze społeczeństwem, przedstawiać im zagadnienia gminy a przy pomocy doświadczonych pracowników, mądrości i operatywności Rady uda  mu się zrealizować wszystkie zadania gminy.
Ad.9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 

    Protokolant:                                                 Przewodniczący Rady

  Danuta Szymańska                                               Henryk Liszewski
    


Wytworzył: Danuta Szymańska (15 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (15 stycznia 2007, 16:14:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2257

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij