Protokół Nr IV/2007 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr IV/2007

Protokół Nr IV/2007

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 15 lutego 2007r.   w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.
Sesję   otworzył   przewodniczący  Rady   Gminy   Henryk   Liszewski,   który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych 15 głosami za przyjęła protokół z poprzedniej sesji. W związku z tym, że do przesłanego radnym porządku obrad nie było żadnych wniosków przystąpiono do jego realizacji. Porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Sprawy organizacyjne - już omówione,
2. Uchwalenie budżetu gminy na 2007r.
3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do tych taryf.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad.


Ad. 2.
Skarbnik Gminy Mirosława Sobiech przestawiła projekt budżetu gminy na 2007r. W dyskusji na projektem budżetu nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w obecności  15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/14/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2007r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Ad.3.
Po odczytaniu prze przewodniczącego Rady projektu uchwały, rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/15/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Ad.4.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 15 radnych   13 głosami za i dwoma wstrzymującymi się podjęła
uchwałę Nr IV/16/07w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokółu.


Ad.5.
Po odczytania projektu uchwały rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr IV/17/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat do tych taryf.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Ad. 6.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Szczegółowych wyjaśnień w tej
sprawie udzielił wójt. Poinformował, że na realizację zadań Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Rejon Północ w Wąpielsku będzie zaciągnięty
kredyt, na który musi być zabezpieczenie gmin stowarzyszonych, dlatego wywołano
tę uchwałę.
Rada w obecności 15 radnych, 13 głosami za i 2 wstrzymującymi się od głosu
podjęła uchwałę Nr IV/18/07 w sprawie określenia kwoty poręczenia i gwarancji.
Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Ad. 7.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IW19/07 w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Ad. 8.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IW20/07 w sprawie
poboru opłaty skarbowej, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Ad. 9.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IW21/07 w sprawie
przyjęcia planów pracy komisji, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Ad. 10.
Wójt Gminy Dariusz Kolczyński poinformował, że zakończyły się zebrania wiejskie
we wszystkich sołectwach, podczas których    dokonano wyboru sołtysów i rad
sołeckich.  Zebrania odbywały się przy dużej  frekwencji.  Mieszkańcy zgłaszali
potrzeby  swoich  sołectw,  szczególnie  w zakresie  remontu  dróg.  Podziękował
wszystkim sołtysom za dotychczasową pracę,  a na ręce długoletniego  sołtysa
Ryszarda Jeżewskiego przekazał życzenia i kwiaty.
Następnie poinformował o spotkaniach w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
oraz Lokalnej Grupie Działania LIDER +.
Radny Ryszard Pilśniak zwracał się do radnych powiatu rypińskiego o poparcie w
sprawie scalania gruntów.
Mówił również o tym, że na ul. Szerokiej w Skrwilnie jest zaparkowanych tyle
samochodów, że autobusy nie mogą robić nawrotów.
Radny powiatu  rypińskiego  Piotr Tatkowski  powiedział  ,  że  sprawa wniosku
dotyczącego scalania gruntów jest mu znana i proponował zaprosić na sesję starostę
aby udzielił wyjaśnień w tej sprawie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie jako organizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Skrwilnie podziękował wójtowi i wszystkim radnym za wkład i datki na
ten cel.
Ad.11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

   Protokolant:                                                              Przewodniczący Rady

Danuta Szymańska                                                           Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (23 kwietnia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (23 kwietnia 2007, 14:13:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (23 kwietnia 2007, 14:27:09)
Zmieniono: 2007-04-23

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2041

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij