Protokół Nr V/2007


Protokół Nr V/2007

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 30 marca 2007r.   w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.


 Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych  15 głosami za przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
 Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu jako 5 „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Rada punkt ten wprowadziła do porządku obrad jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się  następująco:
 
1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w budżetu gminy na 2007r.
3.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
6. Sprawozdanie wójta z okresu międzysesyjnego.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 2.
Skarbnik Gminy Mirosława Sobiech przestawiła uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2007r.
W dyskusji radny Krzysztof Żyźniewski pytał, czy na planowane inwestycje będą środki „zewnętrzne”.

 Wójt poinformował, że w chwili obecnej nie ma możliwości pozyskać jakiekolwiek dofinansowanie ponieważ wnioski w tej sprawie należy składać z rocznym wyprzedzeniem. Zadanie dotyczące przebudowy ul. Łąkowej i Kolonia wprowadzamy w tym roku ponieważ w przyszłym i następnym będziemy składać wnioski na zadania, na które w tej chwili opracowywana jest dokumentacja. Ponadto nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie , które jest w trakcie realizacji a przebudowa ulicy rozpoczęła się w 1992r.
Przewodniczący Rady powiedział, że ośrodki unijne nie można uzyskać od zaraz, należy się do tego przygotować wcześniej i to z dużym wyprzedzeniem.
Następnie przewodniczący odczytał projekt uchwały.
 Rada w obecności 15 radnych 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym podjęła uchwałę Nr V/22/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2007r.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.3.
 Po odczytaniu prze przewodniczącego Rady projektu uchwały, rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/23/07 zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.4.
Radna Krystyna Jesionowska zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Zomkowskiego na przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/24/07zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich . Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.5.
Sekretarz Gminy Urszula Ratkowska poinformowała, że zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Rada Gminy ma obowiązek powiadomić Sekretarz i Skarbnika Gminy o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
Mają na uwadze konieczność sprawnego wykonania przez organ ciążących na nim obowiązków z zachowaniem określonych w ustawie terminów proponuje się upoważnić przewodniczącego Rady do wykonania uprawnień Rady wynikających z ustawy lustracyjnej.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/25/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1044-1990 oraz treści tych dokumentów.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny.
Poinformował, że wraz z pracownikami urzędu brał udział w spotkaniach 9i szkoleniach dotyczących przygotowania naszej gminy do momentu naboru wniosków, które będzie można składać dopiero późną jesienią. Dowiedzieliśmy się w jakim kierunku należy swoje działania skierować. Nie było błędem ogłoszenie przetargu na dokumentację dotyczącą budowy drogi Szustek-Przywitowo-Wólka. Przetarg został rozstrzygnięty pozytywnie za kwotę 60 tys. zł. Myślę, że jesienią będzie gotowy projekt budowy tej drogi i będzie można złożyć wniosek o środki unijne na realizację tej inwestycji.
Przygotowano również projekt dokumentacji na budowę hali sportowej w Skrwilnie.
Przygotowujemy również wniosek na budowę placu zabaw dla dzieci w Skrwilnie.
Na targowisku gminnym kończymy prace związane z instalacja elektryczną.
Naprawiono samochód OSP w Przywitowie. W najbliższym czasie planujemy spotkanie z radnymi w celu określenia kierunków budowy dróg i prac związanych z ich komunalizacją.
Na spotkaniu w Przysieku mówiono o projektach zwiazanych z rozwojem sołectw polegających na zmianie infrastruktury danej miejscowości. Warunkiem jest określona liczba mieszkańców, zwarta zabudowa oraz udział społeczny mieszkańców danej wsi. Wojt powiedział, że widzi również potrzebę zainteresowania się tymi projektami i przygotowania do złożenia wniosków na takie zadania.
Prosił radnych i sołtysów aby przekazali mieszkańcom gminy, że na okres trzech miesięcy jest zatrudniona w urzędzie pracownica, która bezpłatnie pomaga rolnikom wypełniać wnioski.

Ad. 7.
Radny Ryszard Pilśniak prosił o interwencję w sprawie wałęsającego się, agresywnego psa w Skudzawach w pobliżu posesji Państwa Modrakowskich, który atakuje ludzi i stwarza zagrożenie.
Wójt powiedział, że ta sprawa jest znana ale jest problem co z tym zrobić . Jedynym sposobem jest złapanie tego psa i odstawienie do schroniska ale są to bardzo duże koszty. Problem w Skudzawach nie jest jedynym w tej gminie i należy tę sprawę rozwiązać.
Radny Żyźniewski powiedział, że tej sprawy nie należy bagatelizować i załatwić ją w trybie pilnym.
Radny powiatu rypińskiego Jacek Jałowiec przekazał informację z sesji Rady Powiatu Rypińskiego. Poinformował, że rolnicy będą wykupić topole usuwane przy drodze powiatowej za 40 % ich wartości. Mówił również o zamierzeniach Rady w sprawie remontu dróg. W tym roku będzie remontowana droga Skrwilno-Mościska
oraz Skrwilno-Ruda. Droga Ruda- Skudzawy będzie robiona jeżeli wystarczy środków.
Planowana jest również budowa drogi Okalewo Skrwilno na odcinku 600m.

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady zamknął sesję.

 

        Protokolant:                                                 Przewodniczący Rady

  Danuta Szymańska                                               Henryk Liszewski
    


Wytworzył: Danuta Szymańska (23 kwietnia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (23 kwietnia 2007, 14:21:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1665

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij