Protokół Nr VI/2007

Protokół Nr VI/07


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 26 kwietnia  2007 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.


 Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
 Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
W związku z tym , że do przesłanego radnym porządku obrad nie było żadnych wniosków przystąpiono do jego realizacji.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
3. Zmiany w budżecie gminy na 2007r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Skrwilno na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Skrwilno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.
8. Sprawozdanie wójta za okres międzysesyjny.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 2.

 Skarbnik gminy  przestawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie odczytała uchwałę Nr 42/2007 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14.03.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Skrwilno za 2006r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Z kolei przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Emilia Jaskólska przedstawiła wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 121/2007  Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
04.04.2007r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skrwilno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Z tytułu  wykonania budżetu gminy za 2006r.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2006r.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Wobec tego przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Skrwilno.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/26/07
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Skarbnik gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/27/07 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Przewodniczący Rady poinformował, że komisje na swych posiedzeniach wytypowały wójta na kandydata Gminy Skrwilno do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Wójt wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec tego rada w obecności 15 radnych jednogłosnie podjęła uchwałę
 Nr VI/28/07 w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Skrwilno na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rypinie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
Przewodniczący Rady powiedział, że w trakcie prac komisji wskazano osobę wójta jako przedstawiciela naszej gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/29/07 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Skrwilno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/30/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Rada w obecności 15 radnych, 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę Nr VI/31/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.
Wójt podziękował radzie za udzielenie absolutorium i złożył sprawozdanie ze swojej pracy za okres między sesjami. Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu Związku Gmin Rypińskich, na którym omawiano sprawy związane ze składowaniem odpadów. W dniu dzisiejszym zgromadzenie związku podejmie uchwałę w tej sprawie. Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie remontów dachów w Zespole Szkół w Skrwilnie i Szkole Podstawowej w Przywitowie na kwotę około 60 tys. zł.
Dostarczono kładkę na rzekę tzw. „Pański most” , ale bez podłogi, dlatego wzrosną koszty związane z tą kładką. W dniu jutrzejszym ma być dostarczony ciągnik dla Zakładu Komunalnego. Od połowy maja będziemy rozpoczynać akcję sprzątania gminy i na wysypisko śmieci w Szczawnie będzie można wywozić nieodpłatnie śmieci z terenu całej gminy. W najbliższym czasie rozpocznie pracę na drogach równiarka. W związku z tym prosił o zgłaszanie potrzeb w teju sprawie.

Ad.9.
Wniosków i pytań nie było.
Przewodniczący odczytał zaproszenie dla wójta i radnych na spotkanie z dyrekcją i radą pedagogiczną Gminnego Przedszkola w Skrwilnie w dniu 10 maja o godz. 14 tej.

Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady zamknął sesję.


          Protokolant                                              Przewodniczący Rady

    Danuta Szymańska                                            Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (17 maja 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (17 maja 2007, 08:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1920

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij