Protokół Nr VII/07

Protokół Nr VII/07


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 05 lipca  2007 r. w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie.


 Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.
 Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
W związku z tym , że do przesłanego radnym porządku obrad nie było żadnych wniosków przystąpiono do jego realizacji.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne – już omówione,
2. Zmiany w budżecie gminy na 2007r.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej jako samorządowej instytucji kultury.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
6. Sprawozdanie wójta z okresu międzysesyjnego.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.


Ad.2.
Skarbnik gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 15 radnych , 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się od głosu” podjęła uchwałę Nr VII/32/07 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 


Ad.3.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały .
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr VII/33/07 zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/34/07 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej jako samorządowej instytucji kultury. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z kandydatami do zespołu opiniującego kandydatów na ławników . Kandydatury zostały uzgodnione na komisjach Rady. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec tego
rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/35/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wyjaśnił sprawę złej jakości wody spowodowaną zbyt dużą ilością odbiorców. Przyczyną tego jest studnia Nr 2 , która jest zasklepiona, dlatego należy dokonać jej renowacji i to jak najszybciej . Koszty tego zadania będą bardzo wysokie dlatego  gmina nie będzie w stanie uczestniczyć w kosztach budowy basenu i hali sportowej w Rypinie, mimo że ustalenia wcześniejsze były inne.
Poinformował, że od 1 lipca został zmieniony zarząd zakładu utylizacji odpadów w Puszczy Miejskiej. Gmina Skrwilno jest współuczestnikiem funkcjonowania tego zakładu, a zakład jest własnością gmin zrzeszonych.

Ad.7.
Radny Jarosław Tomkowski pytał skarbnika czy dotacja jaką otrzymała gmina w kwocie 20 tys. będzie przeznaczona dla szkół.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to dotacja celowa i będzie przeznaczona dla szkół na remonty.
Radny Ryszard Pilśniak pytał przedstawiciela Rady Powiatu Rypińskiego o zaawansowanie prac związanych ze scalaniem gruntów.
Pan Krzysztof Cegłowski – przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że sprawą scalania gruntów zajmowała się rada powiatu na sesji. Jeśli uda się uzyskać środki finansowe unijne to powiat przystąpi do tego zadania. W pierwszej kolejności , z gminy Skrwilno przystąpiono by do scalania we wsiach: Baba, Skudzawy i Zofiewo ponieważ te wsie spełniają warunki do scalania.  Koszt tego przedsięwzięcia kształtował by się w wysokości około 5 mln. zł.
Ponadto poinformował, że do sprawa budowy hali i basenu ciągnie się od wielu lat. Przymierzały się do tego poprzednie władze, ale zadania nie zrealizowano. Na dzień dzisiejszy dokumentacja jest zrobiona, koszty realne wynoszą około 28 mln. zł. Powiat nie jest w stanie tego zadania udźwignąć dlatego zadanie to przejmuje miasto Rypin a powiat i gminy by współuczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Trwają rozmowy i uzgodnienia w tej sprawie. Powiat jest w stanie uczestniczyć w wysokości 33 % tego zadania.
Poinformował również o stanie szpitala rypińskiego i stanie dróg powiatowych przewidzianych do remontu.

Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady zamknął sesję.


       Protokolant                               Przewodniczący Rady

    Danuta Watkowska                               Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (5 lipca 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (3 sierpnia 2007, 12:01:09)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (8 stycznia 2008, 14:36:30)
Zmieniono: 2008-01-08

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2084

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij