Protokół Nr XI/07 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XI/07

Protokół Nr XI/07


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 20 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski o godz. 10,00. Następnie przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny usprawiedliwiony radny Grzegorz Kowalski
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne- już omówione
2. Uchwalenie budżetu gminy na 2008 r.
3. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wygaśnięcia wydatków z końcem
roku budżetowego 2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę
Skrwilno i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
6. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
7 Wolne wnioski i zapytania
8. Zakończenie obrad.

Ad.2.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2008 r. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu, w której głos zabrali:
Radny Jarosław Tomkowski pytał, co z budową drogi Skrwilno- Wólka i z autobusem w Szkole Podstawowej w Skudzawach ponieważ inwestycje te nie są ujęte w planie budżetu na 2008 r.
Wójt powiedział, że nie można ruszyć z żadną inwestycją drogową nie mając pewności na dofinansowanie z Urządu Marszałkowskiego na tego typu inwestycję ponieważ nie stać nas na budowę za własne pieniądze. Na budowę drogi Szystek-Przywitowo jest przygotowana dokumentacja w postaci projektu budowy i kosztorysu. W styczniu nastąpią uzgodnienia z mieszkańcami w miejscowości Szustek i Przywitowo dotyczące wykupu gruntów, na których będzie posadowiona droga lub pas drogowy. Jest to odcinek około 12 arów. Łaczny koszt inwestycji wynosi 6 mln. zł. Inwestycja ta nie jest w tej chwili wpisana do zadań inwestycyjnych budżetu ponieważ nie ma zapewnionych środków na jej realizację. Przygotujemy dokumentację do końca i będziemy czekać na nabór wniosków na takie inwestycje. Pierwszy raz w budżecie mamy zaplanowane 2 mln. zł. na inwestycje, z czego 1,5 mln wpisano na stację uzdatniania, ale mamy nadzieję , że ona nie zostanie wydana w 20 - 30 procentach z tego względu , że w miesiącu maju lub czerwcu ruszy program operacyjny obszarów wiejskich, z którego będziemy się ubiegać o refundację środków, a będzie to możliwe w granicach do 70 procent kosztów kwalifikowanych. W tej chwili nie ma jeszcze kosztorysu ponieważ trwają prace nad badaniem technologicznym wody w celu wyboru odpowiedniej technologii jej uzdatniania. Koncepcja końcowa będzie gotowa w miesiącu marcu więc zdążymy w naborem wniosku o ośrodki finansowe.
W sprawie autobusu szkolnego wójt powiedział, że w ministerstwie jest złożony wniosek na autobus. W roku 2007 miał odbyć się przetarg w ministerstwie na 70 autobusów dla szkół, ale tej sprawy nie dopięto. Mamy nadzieję że ruszy to w roku 2008 i wówczas będziemy się starali aby pozyskać środki na ten cel.
W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały.
Rada w obecności 14 radnych , 11 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę Nr XI/56/07 w sprawie budżetu na rok 2008. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego budżet gminy na 2007 r. przedstawiła Skarbnik Gminy. Uwag nie wniesiono, wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały .
W wyniku głosowania, rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/57/07 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia do projektów uchwał dotyczących nie wygaśnięcia wydatków z końcem 2007 r.
W związku z tym , że dyskusji nie było przewodniczący odczytał projekt uchwały. W wyniku głosowania Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/58/07 w sprawie nie wygaśnięcia wydatków z końcem roku budżetowego 2007. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag do projektu nie zgłoszono.
W wyniku głosowania rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/59/07 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Skrwilno i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował, że została podpisana umowa z Marszałkiem na najwyżej oceniony w województwie wniosek naszej gminy na odnowę wsi Ruda. Zawarta umowa jest na kwotę 100 tys. zł a termin realizacji to 25 maja 2008 r.
Gmina Skrwilno znalazła się w programie wsparcia tematyki społecznej na kwotę 300 tys. zł do wykorzystania w przyszłym roku. Prace w tej sprawie zostały już poczynione.
Wójt powiedział, że założenia nasze nie zawsze są spójne z założeniami Urzędu Marszałkowskiego, ale wynika to z założeń unijnych. Potrzeby wsi są marszałkowi znane, ale musi realizować założenia unijne.
Wnioski na jakąkolwiek inwestycję prowadzoną przez gminę należy składać wówczas jeżeli mamy pewność ich uzyskania. Wybór np. budowy drogi musi być strategiczny w regionie „mikro” , gdyż tylko takie inwestycje będą brane pod uwagę.
W naszej gminie priorytetem na 2008 r. jest budowa stacji uzdatniania wody, aby woda miała odpowiedni, zgodny z wymogami standard.
Następna sprawa to budowa hali sportowej i sal dydaktycznych. Dokumentacja na tę inwestycję jest już prawie gotowa . Będziemy szukać środków finansowych w różnych źródłach na realizację tego zadania.
Poinformował również , że do FOBRU został złożony wniosek na modernizację drogi Okalewo Kolonia o wartości 800 tys. zł. Na zadanie to można uzyskać tylko 10 % wartości tej inwestycji więc w chwili obecnej nie jest zadanie to możliwe do realizacji.

Ad.7.
Radny Jerzy Różański pytał radnych powiatowych, co dalej ze scalaniem gruntów.
Radny powiatowy Piotr Tatkowski powiedział, że Rada Powiatu w ostatnim czasie zagadnienia tego nie podejmowała.


Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 12,30 zamknął sesję.


Protokolant Przewodniczący Rady

Danuta Szymańska Henryk Liszewski

Wytworzył: Danuta Szymańska (20 grudnia 2007)
Opublikował: Piotr Paradowski (8 stycznia 2008, 14:46:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij