Protokół Nr XIV/08

Protokół Nr XIV/08


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 19 maja  2008 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości. Poinformował, że sesja jest zwołana na wniosek wójta.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna radna Krystyna Jesionowska i radny Zdzisław Bartnicki.
Obecność radnych przedstawia załączona do protokołu lista obecności.
Rada w obecności 13 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Sprawy organizacyjne.
2.    Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę Nr XIII/67/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
3.    Wolne wnioski i zapytania.
4.    Zakończenie obrad.   

Ad.2.
 Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że w podjętej na poprzedniej sesji uchwale zmieniającej budżet gminy na 2008 r. powstały dwa błędy techniczne. Przeprosiła radnych za zaistniałe błędy spowodowane przeoczeniem i niedopatrzeniem.
Radny Krzysztof Żyźniewski zapytał, czy jest to ostatnia zmiana tej uchwały. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIV/70/08 zmieniającą uchwałę zmieniającą w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Radny Jarosław Tomkowski pytał Wójta, jakich spraw dotyczyło zebranie w Szkole Podstawowej w Przywitowie, w którym Wójt uczestniczył. Wójt poinformował,
że na zebranie rodziców w Szkole Podstawowej w Przywitowie został zaproszony przez Panią dyrektor tej placówki. W zebraniu uczestniczyli prawie wszyscy rodzice dzieci chodzących do tej szkoły i nauczyciele tej placówki. Podczas zebrania padały pytania o plany gminy dotyczące tej szkoły ponieważ od wielu lat mówi się o jej likwidacji.
W odpowiedzi na pytania usłyszeli, że o losach tej placówki zadecyduje cała rada. Proces przygotowujący likwidację zaistniał już w ubiegłym roku, kiedy to nauczyciele tej szkoły zostali przeniesieni do innych szkół naszej gminy.
Proces ten będzie kontynuowany również w tym roku.
Główną przyczyną przygotowania  likwidacji są decyzje SANEPI. Realizacja zaleceń spowodowałaby około 700 tys. zł.  Przy tak małej ilości dzieci w szkole, nie ma możliwości pozyskania środków na konieczne remonty w tej szkole takie jak centralne ogrzewanie, wymiana okien itp. więc gmina musiała wyremontować tę szkołę za własne pieniądze.
Rada w najbliższym czasie, najpóźniej do lutego 2009 r. musi podjąć decyzję dotyczącą likwidacji.
Przewodniczący Rady powiedział, że wszystkie dotychczasowe zdarzenia prowadzą do procesu likwidacji szkoły w Przywitowie. Pytał, czy ubytki kadry nie wpłyną na jakość nauczania tych uczniów.
Wójt odpowiedział, że za kadrę odpowiada dyrektor. Do tej pory była w pełni zapewniona, nie było zaniedbań w tym względzie i na pewno tak będzie w tym roku. W Przywitowie są zatrudniani nauczyciele na rok szkolny i są to stażyści wywodzący się przede wszystkim z naszej gminy.
Radny Ryszard Pilśniak poruszył sprawę zniszczenia dachu( przez uczestników dyskoteki) na przystanku w Skudzawach i słabej jakości jego naprawy, najprawdopodobniej przez sprawcę tego czynu.
Wójt powiedział, że biorąc pod uwagę zażalenia związane z uszkodzeniem mienia przez uczestników dyskoteki należałoby wystąpić do Zarządu OSP w Skudzawach o rozwiązanie umowy z właścicielem dyskoteki.
Przewodniczący Rady pytał, czy za utrzymanie przystanków odpowiada gmina. Jeżeli tak to osoba odpowiedzialna w urzędzie za przystanki powinna się tym zająć.
Wójt powiedział, że przystanki nie są własnością gminy, ale ich utrzymaniem gmina się zajmuje. W najbliższych dwóch tygodniach przystanki będą malowane i nastąpi zmiana dachu, co będzie zrobione również w Skudzawach.
Przewodniczący prosił Wójta aby poinformował radę, co ustalił w sprawie scalania gruntów.
Wójt poinformował, że sprawdził w Departamencie Rolnictwa zasady scalania gruntów i nie jest do końca tak, jak przedstawili to przedstawiciele starostwa. Scalanie takie miało miejsce w Powiecie Sierpeckim, w Gminie Szczutowo.
Z uzyskanych informacji wynika, że na złożony wniosek w sprawie scalania Starostwo powinno dać odpowiedź w ciągu 60 dni. Starostwo w Rypinie odpowiedzi takiej nie dało. Środki finansowe na ten cel są zabezpieczone w Urzędzie Wojewódzkim i po złożeniu konkretnego wniosku przez starostwo  następuje uruchomienie środków w postaci 100% refundacji. Mieszkańcy wnioskujący o scalanie mogą jedynie odwołać się do Kolegium Odwoławczego, że Starostwo nie postępuje według kpa.
Radny Krzysztof  Żyźniewski powiedział . że w pobliżu „piękniejącej wsi Ruda” nadal jest „dzikie” wysypisko śmieci i to powiększające się. Pytał Wójta, czy będzie coś z tym zrobione.
Wójt odpowiedział, ze dokonano oględzin tego składowiska śmieci. Jest ono na działce prywatnej, ale jest tak duże, że sam właściciel nie jest w stanie go usunąć. W uzgodnieniu z właścicielem tego gruntu należy dokonać jego likwidacji poprzez częściowe wywiezienie śmieci i rekultywację terenu . Po tych czynnościach właściciel będzie już odpowiadał za ewentualne składowanie tam odpadów.
Radna Teresa Mucha poinformowała, że na naszym terenie jest kujawsko-pomorskie porozumienie w sprawie likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci. Można by zwrócić się do nich o pomoc finansową na ten cel.
Przewodniczący powiedział, że należy nadać odpowiedni bieg tej sprawie,  skierować odpowiednie pisma do właściciela gruntu jak również do policji.
W okresie międzysesyjnym powinien być nadany bieg tej sprawie.
Radny Jarosław Tomkowski pytał, na jakim etapie jesteśmy w sprawie inwestycji.
Wójt odpowiedział, że w sprawie inwestycji związanej z budową drogi Szustek-Przywitowo przedłuża się termin uzgodnień z energetyką. Z chwilą uzyskania pozytywnej opinii powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę. Z Urzędu Marszałkowskiego mamy na ten cel 500 tys. zł.
W trakcie opracowywania jest dokumentacja na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z wymianą części sieci wodociągowej w Skrwilnie. Kosztorys na tę inwestycję będzie duży. Dokumentacja ma być gotowa na koniec czerwca.
Z chwilą ogłoszenia konkursu na takie zadania będziemy ubiegać się o środki na ten cel w wysokości 1200 tys. zł.
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję sprawę objazdu dróg gminnych i ustalenie potrzeb w tym zakresie. Radna Teresa Mucha uważała , że wszystkie drogi gminne wymagają remontu a objeżdżanie ich przez komisję nic nie da.
Wójt prosił sołtysów, aby zainteresowali się naprawą dróg w swoich sołectwach.
Przewodniczący Rady pytał, czy Wójt zorganizował spotkanie z sołtysami w sprawie ustalenia harmonogramu remontu dróg.
Wójt powiedział, że spotkania takiego nie było a harmonogram trudno ułożyć ponieważ naprawa dróg uzależniona jest od stanu danej drogi i pogody.
W Urzędzie jest osoba odpowiedzialna za sprawy dróg i ona koordynuje prace na drogach.
Radna Teresa Mucha powiedziała, że w innych gminach działa fundusz sołecki i z niego sołectwa remontują drogi, może w naszej gminie należałoby się nad tym zastanowić.
Radny Krzysztof Żyźniewski podnosił problematykę dróg powiatowych. Stan tych dróg jest tragiczny i niebezpieczny dla jej  użytkowników, szczególnie droga Okalewo-Skrwilno. W poboczach są dziury a zakrzewienia  w pasie drogowym nie są usuwane. Według niego należy skierować do starostwa pismo o prawidłowe utrzymanie tych dróg.
Radny Robert Smulski prosił o opinię radnych w sprawie potrzeby istnienia orkiestry gminnej. Według niego orkiestra jest potrzebna tylko wtedy gdy jest uroczystość. Na co dzień nie widzi się jej potrzeb. Uważał,  że w budżecie gminy powinny być na ten cel przeznaczone jakieś środki finansowe.
Wójt i Skarbnik powiedzieli, że przemyślą możliwości dofinansowania orkiestry.
Radny Krzysztof Żyźniewski poruszył problematykę szkód łowieckich związanych z powiększającą się populacją dzików, co może skutkować niewypłacalnością kół. Należałoby się nad tym zastanowić, czy te koła nie dofinansować.
Radny Kazimierz Michalski pytał, kto się zajmuje sprawą prawidłowego nasadzania prywatnych lasów ponieważ lasy są tak sadzone, że przeszkadzają w prawidłowym użytkowaniu dróg.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że od stycznia br. W Starostwie w Rypinie
jest osoba, która zajmuje się tymi sprawami.
Na zakończenie Przewodniczący Rady odczytał pismo skierowane do Wójta dotyczące procedury ostatniej sesji oraz wcześniej kierowanych do wójta wniosków ustnych. Pismo to przekazał na ręce wójta w oczekiwaniu na pisemną odpowiedź.Ad.8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.


          Protokolant                                              Przewodniczący Rady

    Danuta Szymańska                                          Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (19 września 2008)
Opublikował: Piotr Paradowski (19 września 2008, 13:39:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1141

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij