Protokół Nr XV/08 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XV/08

Protokół Nr XV/08


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 30 czerwca  2008 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna radna Teresa Mucha..
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Radni Jan Celebudzki zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt:
Ustalenie diet dla sołtysów i radnych.
Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła wniosek do porządku obrad.
Porządek obrad z wprowadzoną zmianą przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
2.    Podjęcie uchwały w zmieniającej zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
8.    Ustalenie diet dla sołtysów i radnych.
9.    Wolne wnioski i zapytania.
10.    Zakończenie obrad.    

Ad.2.
 Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2008 r. Radni nie wnieśli uwag do projektu.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/71/08 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie wniesieniu uwag przez radnych, rada w obecności 14 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/72/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej Statut Związku Gmin Północnego Mazowsza.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Rada w obecności 14 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/73/08 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
 Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag, Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/74/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
 Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/75/08 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
 Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag, Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/76/08 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.
Przewodniczący rady wyjaśnił, że diety dla sołtysów były uchwalone w 1999r., a dla radnych w 2000 r., dlatego były przedmiotem dyskusji radnych na komisjach, czego efektem są wypracowane projekty uchwał.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Uwag do projektu nie wniesiono.
 Rada w obecności 14 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/76/08 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. Uwag do projektu nie wniesiono.
Rada w obecności 14 radnych, 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XV/77/08 w sprawie ustalenia diet dla radnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9.
Wójt złożył informację o swojej działalności w okresie między sesjami.
Poinformował, że została podpisana umowa na dofinansowanie budowy drogi Szustek-Wólka i drogi Okalewo- Okalewo.
Wykonano ścinkę poboczy przy drodze Skrwilno-Szucie.Wykonanie prac w tym zakresie planuje się na drodze do Szczawna i Otoczni.
Odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów przy drodze Okalewo-Piaski w celu ustalenia zjazdów na tej drodze.
Ponadto Wójt i wielu radnych uczestniczyli w Spotkaniu Radości zorganizowanym przy udziale funduszy z pozaakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W minionym tygodniu w  naszej gminie w urzędzie odbyła się sesja Rady Powiatu w Rypinie. Poza tym, prawie w 100 % przygotowana jest dokumentacja na stację uzdatniania wody w Skrwilnie , będziemy teraz czekać na ogłoszenie konkursu na nabór wniosków na finansowanie tego przedsięwzięcia.
Ponadto wójt powiedział, że w gminie powołana jest komisja do szacowania strat spowodowanych klęską suszy, która będzie odwiedzała każde sołectwo i sporządzała protokoły strat. Prosił sołtysów i radnych o poinformowanie rolników o możliwości zgłaszania strat. Do chwili obecnej nic nie wiadomo jaką pomoc będzie można otrzymać związku z tą suszą.
Radny Ryszard Pilśniak pytał, czy coś wiadomo w sprawie scalań gruntów.
Wójt powiedział, że sprawę tę poruszył na sesji rady powiatu , radny Różański, który uzyskał odpowiedź, że „ coś się dzieje w tej sprawie”.
Radny Krzysztof Żyźniewski pytał jak postępują prace dotyczące inwentaryzowania  gospodarstw w sprawie gospodarki odpadami.
Wójt odpowiedział, że składowisko w Rudzie zostanie w najbliższym czasie ponownie zlikwidowanie. Posiadanie pojemników na odpady jest obowiązkowe. Weryfikacja została odsunięta na 3 – 4 tygodnie ze względu na oddelegowanie kilku pracowników do szacowania strat spowodowanych klęską suszy.
Radny Jarosław Tomkowski pytał jakie jest zainteresowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków, na jakim etapie jest zakup autobusu dla Szkoły Podstawowej w Skudzawach , czy coś wiadomo na temat sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Okalewie.
Wójt odpowiedział, że wnioski wpływają, są na bieżąco weryfikowane, jeżeli są kompletne to podpisuje się umowę na dofinansowanie. Wnioski są składane z terenu całej gminy i w najbliższym czasie lista będzie uzupełniona.
Wnioski na autobus są złożone w Ministerstwie i PEFRON. Wojewoda poinformował Wójta, że nasz wniosek jest rozpatrzony ale realizacja zależy od ministerstwa, czy przyspieszy przetarg na zamówienia.  Czy dostaniemy nowy autobus czy środki finansowe to jeszcze nie wiemy.W budżecie gminy jest zabezpieczona kwota 50% wartości autokaru i jeżeli będzie trzeba to będziemy musieli dofinansować ten zakup.
Radna Emilia Jaskólska poinformowała, że zebrano 160 podpisów, aby nie sprzedawać obiektu Ośrodka Zdrowia w Okalewie. Poinformowała o tym Radę Powiatu na sesji ,ale rada ma inne plany. Wobec tego zaproponowała , aby budynek ten przekazać gminie. W odpowiedzi usłyszała, że gmina może stanąć do przetargu i kupić ten obiekt.
Przewodniczący rady powiedział, że obiekt ośrodka jest własnością starostwa i opinia naszej rady nie jest dla nich wiążąca, dlatego wcześniej jej nie wydano. Uważał, że cenną inicjatywą była opinia mieszkańców związanych z tym ośrodkiem, przekazana na sesji rady powiatu.
 
Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.


          Protokolant                                              Przewodniczący Rady

    Danuta Szymańska                                          Henryk Liszewski


-------------------------------------------------
Uchwały >>>

Wytworzył: Danuta Szymańska (19 września 2008)
Opublikował: Piotr Paradowski (19 września 2008, 13:45:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (24 września 2008, 08:51:04)
Zmieniono: 2008-09-24

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1588

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij