Protokół Nr XVI/08 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XVI/08

Protokół Nr XVI/08


sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 22 września  2008 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny radny Krzysztof Żyźniewski.
Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie przewodniczący odczytał porządek obrad. Radni nie wnieśli do niego żadnych uwag.
Porządek obrad  przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
2.    Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu rozwoju lokalnego.
9.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
10.    Wolne wnioski i zapytania.
11.    Zakończenie obrad.   

Ad.1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.
Ad. 2.
Skarbnik Gminy przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Do informacji nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad. 3.
 Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2008 r. Radni nie wnieśli uwag do projektu.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/79/08 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie wniesieniu uwag przez radnych, rada w obecności 14 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/80/08 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Rada w obecności 14 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/81/08 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6.
 Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag, Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/82/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skrwilno.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
 Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/83/08 w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.
 Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag, Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/84/08 zmieniającą uchwałę w sprawie planu rozwoju lokalnego.
 Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności  między sesjami.
Poinformował, że została podpisana umowa z PFRON na zakup autobusu oraz z ROPS na finansowanie projektu kapitału ludzkiego na ok. 70 tys. zł. Przetarg na autobus już się odbył . Wartość przetargowa nowego autobusu wynosi 410 tys. zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z PEFRONw wysokości 140 tys. zł. oraz mamy obiecane dofinansowanie od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wys. ok. 100 tys. zł. Termin realizacji zakupu autobusu – do 15 listopada br.
W  trakcie realizacji są inwestycje dotyczące dróg. Prace na drodze Szustek-Przywitowo-Wólka oraz drodze Okalewo-Kolonia są już na ukończeniu.
Trwają również prace związane z rekonstrukcją parku w Skrwilnie. Na to zadanie posiadamy środki z ochrony środowiska i LIDERA. Etap I tej rekonstrukcji polega na wycince zbędnego drzewostanu.
W trakcie realizacji jest remont sali gimnastycznej w SP w Skudzawach, zakończenie remontu przewidujemy w ciągu miesiąca.
Gmina rozliczyła się z projektu operacyjnego „Centrum kształcenia na odległość”. Byliśmy jedyną gminą z powiatu, która uczestniczyła w tym projekcie. Z uczestnictwa w tym programie uzyskaliśmy na własność sprzęt komputerowy o wartości około 100 tys. zł. W dalszym ciągu planuje się kontynuację tego typu kształcenia dla zainteresowanych osób jak również osób niepełnosprawnych.
Przygotowana jest dokumentacja na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody  w Skrwilnie. Kosztorys na to zadanie wynosi 1.500 tys. zł. Inwestycja ta będzie realizowana  etapowo. Pierwszy etap powinien rozpocząć się
z początkiem przyszłego roku.
Na ukończeniu jest dokumentacja na remont drogi Okalewo- Piaski i ul. Targową i Krótką w Skrwilnie.
 Planuje się zmodernizować targowisko w Skrwilnie, aby mogło nadal funkcjonować.
Następnie wójt przedstawił  Panią Iwonę Jeżewską Świeżak, która od 1 września br. jest dyrektorem Zespołu Szkół w Skrwilnie.
Z kolei zaprosił wszystkich obecnych na sesji do udziału w uroczystości w Raku
w dniu 12 października br.

Ad.10.
Wójt powiedział, że w miesiącu lipcu br, w jeziorze skrwileńskim była „przyducha”, która zabiła kilka ton ryb i zniszczyła bogactwo tego jeziora.
W związku z tym, wraz z kołem łowieckim podjął stosowne działania, mające na celu ratowanie życia biologicznego tego jeziora.
Po kilku tygodniach od zaistniałej sytuacji w gazecie pomorskiej i nowościach pojawiły się artykuły. Pierwszy z nich, w gazecie pomorskiej przedstawiał informacje prawdziwe, te które miały miejsce. Autorem części tego artykułu był pan Gołębiewski- sołtys wsi Szczawno.
Drugi artykuł pojawił się dwa tygodnie później, w gazecie nowości, który wypaczał całą, zaistniałą sytuację i działania wójta w tej sprawie.
Z uzyskanych informacji wynikało, że autorem tych artykułów był pan Cegłowski – radny powiatu rypińskiego.
W związku z tym zadał panu Cegłowskiemu pytanie.” Co pan chciał osiągnąć i jaki był tego cel?”.
Pan Krzysztof Cegłowski wyjaśnił, że ani pod jednym, ani pod drugim artykułem nie było jego podpisu jako redaktora tych artykułów. Powiedział, że po kilku interwencjach wykonał telefony do gazety pomorskiej i nowości informując je o zaistniałej sytuacji. Ponadto dodał, że bez uzgodnienia z nim, na jego działce, wykopano dół do składowania śniętych ryb.
Sołtys Gorczewski pytał o kredyty suszowe. Pan Cegłowski poinformował, że wnioski są skierowane do delegatury we Włocławku o zaopiniowanie. Złożone przez bank zapotrzebowanie na wypłatę kredytów wynosi około 2 mln. zł.
Radny Różański pytał o scalanie gruntów we wsi Baba.
Radny powiatowy wyjaśnił, że w chwili obecnej nic w tej sprawie nie jest wiadome, uzależnione to jest od Urzędu Marszłkowskiego.
Przewodniczący rady poinformował, że w dniu 4 października w Skrwilnie odbędzie się Bieg Niepodległości.

Ad.11.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.


          Protokolant                                              Przewodniczący Rady

       Danuta Watkowska                                       Henryk Liszewski
             


Wytworzył: Danuta Szymańska (14 listopada 2008)
Opublikował: Piotr Paradowski (14 listopada 2008, 13:03:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1551

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij