Protokół Nr XVIII/08

Protokół Nr XVIII/08

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 22 grudnia  2008 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.


    Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy  Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.  Nieobecny jest radny Krzysztof Żyźniewski. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Wobec tego , że do przesłanego radnym porządku obrad nikt z radnych nie wniósł wniosków ani uwag przystąpiono do jego realizacji.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Uchwalenie budżetu gminy na 2009 r.
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
7.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
8.    Wolne wnioski i zapytania.
9.    Zakończenie obrad.  

Ad.1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.


Ad. 2.
 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2009 r. wraz z autopoprawką. Wójt przedstawił kierunki inwestycyjne na 2009 r.
Projekt budżetu w wersji opisowej przedstawiony przez skarbnika i wójta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Tomkowski pytał, dlaczego występują różnice między planem inwestycyjnym wieloletnim a na 2009 r.
Wójt wyjaśnił, że plan wieloletni jest dokumentem strategicznym. Pokazuje wizje gminy na najbliższe lata. W planie inwestycyjnym na 2009 r. wpisujemy zadania już realne, te które będziemy w stanie wykonać i będą to zadania na które jest możliwość uzyskania dofinansowania z różnych źródeł.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVII/ 85/08 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2008 r. Radni nie wnieśli uwag do projektu.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVII/95 /08 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4.
Przewodniczący rady poinformował ,że projekt uchwały zmieniającej strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych był szczegółowo omówiony na wszystkich komisjach. Otworzył dyskusję nad projektem. Nikt z radnych nie zabrał głosu, wobec tego przewodniczący odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/96/08 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Uchwała Stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Ad. 5.
 Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag, Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/97/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, nie zgłoszeniu uwag, Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/98/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych..
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności  między sesjami.
Poinformował, że dokonano  odbiorów i  rozliczeń wszystkich planowanych i wykonanych zadań, szczególnie drogowych. Otrzymaliśmy kosztorys i możemy ubiegać się o dotację na odnowę parku. W tym roku otrzymaliśmy na to zadanie 20 tys. zł na czyszczenie stawów , dołożyliśmy 6 tys. na wywiezienie mułu. Warto korzystać z takich form wsparcia. Pokreślił , ze w poprzednim tygodniu nasz gmina na gali w Toruniu została wyróżniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska za działalność na rzecz ochrony środowiska ochrony przyrody. Spośród 140 samorządów województwa kujawsko-pomorskiego znaleźliśmy się wśród 20 gmin wyróżnionych.
Nadmienił, ze na początku roku przystąpiliśmy do programu związanego z edukacją w naszej gminie „ Z nauką ścisłą za Pan Brat”. Projekt ten obejmie wszystkie szkoły naszej gminy.  Ideą programu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów ścisłych. Jest to projekt w którym bierze udział 16 gmin z czterech województw. Poza godzinami nauczania będzie również wyposażenie szkół w sprzęt. Zachęcał sołtysów i radnych w turnieju samorządowym, który odbędzie się 16 stycznia. Wszystkim obecnym złożył życzenia świąteczne i noworoczne.
Ad.9.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skudzawach  podziękowała wszystkim radnym za zakupione przez nich zabawki dla dzieci z tej szkoły.

Ad.10.
Przewodniczący Rady złożył radnym i wszystkim gościom życzenia świąteczne i noworoczne.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję.


          Protokolant                                              Przewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                       Henryk Liszewski
             


Wytworzył: Danuta Szymańska (22 grudnia 2008)
Opublikował: Piotr Paradowski (1 kwietnia 2009, 20:46:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1565

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij