Protokół Nr XXIII/09

Protokół Nr XXIII/09

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 07 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.
    Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Mucha o godz. 10.00. Przywitała radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 12 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.  Nieobecny jest przewodniczący rady Henryk Liszewski, Krzysztof Żyźniewski i Jan Celebudzki. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 12 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad XXIII sesji.
Radna Emilia Jaskólska zgłosiła wniosek z zdjęcie z porządku obrad punktu 3 „Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.” ponieważ na podjęcie uchwały w tej sprawie minął ustawowy termin i nie ma podstaw prawnych do jej podjęcia. Wobec tego wiceprzewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu gminy na 2009r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Skrwilno porzuconego pojazdu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urszulewo.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/119/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 kwietnia 2009 r.
7.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
8.    Wolne wnioski i zapytania.
9.    Zakończenie obrad.

Ad. 1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.
Ad.2.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2009 r. Wiceprzewodnicząca rady odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/127/09 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3.
Wójt przedstawił uzasadnienie do uchwały. Wiceprzewodnicząca rady odczytała projekt uchwały. Rada w obecności 12 radnych , jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/128/09 w sprawie przejęcia na własność Gminy Skrwilno porzuconego pojazdu. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.4.
Po zapoznaniu się przez radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urszulewo. Nikt z radnych nie zabrał głosu. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/129/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urszulewo. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Po zapoznaniu się przez radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda. Nikt z radnych nie zabrał głosu w tej sprawie. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/130/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.6.
Po przedstawieniu przez wójta uzasadnienia do projektu uchwały, odczytaniu przez prowadząca obrady jej treści Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/131/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/119/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 kwietnia 2009 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7.
Nikt z Radnych nie zabrał głosu.
Sołtys wsi Wólka pytała wójta , czy do 1 września będą wiatry przystankowe dla dzieci w Wólce i Przywitowie tak jak było ustalone.
Wójt poinformował, że wiaty są już wykonane i w najbliższym czasie będą ułatwione w Wólce, Przywitowie, Borkach i Budziskach.
Sołtys wsi Otocznia prosiła o usunięcie krzaków  na odcinku drogi Ruda-Otocznia ponieważ zagrażają bezpieczeństwu oraz o naprawę drogi przy posesji pana Piątkowskiego.
Ad.8.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami.  Poinformował, że odbyły się odbiory dwóch ulic Targowej i Krótkiej (odbiór techniczny i merytoryczny). Trwają prace wykończeniowe dotyczące drogi Szczawno – Suchy Grunt. W najbliższym czasie budowa będzie zakończona. Trwa budowa hali sportowej. Przekazano również teren pod budowę „Orlika” Termin zakończenia tego zadania za dwa miesiące. Do końca sierpnia przewiduje się wybudowanie placu zabaw w Skudzawach, a w październiku przystąpi do kolejnego projektu, aby podobny plac zabaw powstał w Okalewie. Mówił również o podpisanym porozumieniu z powiatem na refundację  kosztów  remontu odcinka drogi  Okalewo – Skrwilno.
Ad.9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła sesję.

          Protokolant                                          Wiceprzewodniczący Rady
       Danuta Szymańska                                          Teresa Mucha
             Wytworzył: Danuta Szymańska (7 sierpnia 2009)
Opublikował: Piotr Paradowski (23 lutego 2010, 11:53:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1674

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij