Protokół Nr XXIV/09 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XXIV/09

Protokół Nr XXIV/09

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 14 września 2009 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały.  Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych  jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad XXIV sesji.
Wójt Gminy Dariusz Kolczyński wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu: „Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie                 i realizację w 2010 roku projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120403C Okalewo – Okalewo/ gr. Gm Świedziebnia/Kotownica/Okalewo dr. woj. 563 w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 - 20011”. Wobec tego Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:

1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budżetu gminy na 2009r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2010 roku projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120403C Okalewo – Okalewo/ gr. Gm Świedziebnia/Kotownica/Okalewo dr. woj. 563 w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 - 20011”.
5.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie obrad.
Ad. 1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.

Ad.2.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały zmieniającej budżet gminy na 2009 r. Nikt z radnych nie zabrał głosu, wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały. Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/132/09 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Radni nie zabrali głosu, wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/133/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4.
Po zapoznaniu się przez radnych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2010 roku projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120403C Okalewo – Okalewo/ gr. Gm Świedziebnia/Kotownica/Okalewo              dr. woj. 563 w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 - 20011” głos zabrał wójt gminy Dariusz Kolczyński. Powiedział, że jest przygotowana dokumentacja na tą drogę, nabór wniosków jest do końca września. Gmina za ten projekt zdobędzie dużą liczbę punktów. W ramach projektu zagwarantowane jest przejścia dla pieszych oraz barierki. Nikt z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Rada Gminy w obecności                 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/134/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację w 2010 roku projektu pn. „Przebudowa             drogi gminnej nr 120403C Okalewo – Okalewo/ gr. Gm Świedziebnia/Kotownica/Okalewo dr. woj. 563 w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 - 20011”. Uchwała stanowi załącznik                     do niniejszego protokołu.


Ad.5.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami.  Poinformował, że zostały zakończone inwestycje drogowe, jest już refundacja. Będzie odbiór drogi                    w Szczawnie i też zostanie złożony wniosek o refundację. Zakończyła                        się weryfikacja planów odnowy wsi Urszulewo i Ruda, na 140 wniosków                     do refundacji zostało zakwalifikowanych 120, nasza gmina jest na 9 miejscu.
Złożono wniosek w sprawie stacji uzdatniania wody oraz wymiany sieci wodociągowej. Wniosek zostanie rozstrzygnięty do końca roku.
Prace związane z budową placu zabaw w Skudzawach zostały zakończone.
Są problemy z doborem technologii przy budowie kotłowni. Okazało się,                     że instalacja jest tak stara, że projektanta z wykonawcą uwzględnili konieczne zmiany.
Inwestycja „Budowa Orlik” ma 10 dni opóźnienia ale termin ostateczny                      ma być nieprzekraczalny.
Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości jest już zrobiona.

Ad.6.
Głos zabrał radny Michalski. Pytał co z drogą Skrwilno – Wólka oraz                           co z budynkiem po Szkole w Przywitowie. Wójt wyjaśnił, że czekamy na konkurs    i jak będzie tylko nabór wniosków zostanie złożony -  refundację jest 50%                    a do tej pory nic nie będzie zrobione. Powiedział, że konkurs jest rozpisany                 na przyszły rok i wtedy zostaną podjęte działania. W sprawie Szkoły Podstawowej w Przywitowie powiedział, że trwają trzy miesięczne okresy wypowiedzenia lokatorom tam zamieszkującym. Pomieszczenia szkolne trzeba przekwalifikować na lokale mieszkalne. Wszystko ma się rozstrzygnąć na przełomie października.
Radny Żyźniewski pytał jaki jest harmonogram prac związanych z naprawą dróg Zambrzyca – Czarnia oraz drogi Skrwilno – Skudzawy. Wójt wyjaśnił, że miesiącu sierpniu zostało złożone pismo o natychmiastowe naprawy dróg. Było spotkanie           z Panią Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  w kwestii znaków informujących.
Radny Tomkowski pytał o środki na remonty dróg polnych (nawożenie żwiru). Wójt powiedział, że ostatnią drogą poprawioną była droga na Budziska i droga między blokami. Staramy się też poprawić drogę do Wólki.Ad.7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła sesję.


          Protokolant                                                Przewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                          Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (14 września 2009)
Opublikował: Piotr Paradowski (23 lutego 2010, 11:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1319

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij