Protokół Nr XXV/09 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XXV/09

Protokół Nr XXV/09

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 26 października 2009 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Następnie Przewodniczący Rady wnioskował, aby do przesłanego radnym porządku obrad XXV sesji wprowadzić dodatkowy punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Skrwilno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu” ponieważ projekt uchwały wpłynął po wysłaniu porządku obrad do radnych. Następnie odczytał porządek obrad ze zmianą.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem punktu wnioskowanego przez przewodniczącego. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Skrwilno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalania kryteriów i trybu przeznaczania nagród dla nauczycieli.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych.
9.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
11.    Wolne wnioski i zapytania.
12.    Zakończenie obrad

Ad. 1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.
Ad.2.
Skarbnik Gminy przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy. Radni nie zabrali głosu, wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/135/09 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.4.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Skrwilno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Radny Jarosław Tomkowski zapytał o zmiany w stosunku do poprzedniej procedury uchwalania budżetu Gminy. Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż ostatnia procedura była w roku 2005, po nowelizacji ustawy w życie weszła nowa „ustawa o finansach publicznych”. Nowa ustawa w Sejmie była zagłosowana 24 października 2009r. Przypisane są do niej artykuły które powinny znaleźć się w nowej uchwale budżetowej. Pani Skarbnik przybliżyła pokrótce zmiany jakie nastąpiły, przede wszystkim zawarte są upoważnienia Wójta; likwidowane są zakłady budżetowe; jest 9 zadań jakie mogą być realizowane przez zakłady budżetowe; likwidowane są zakłady pomocnicze. Uchwała budżetowa musi być uchwalona do końca tego roku.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę na przygotowanie projektu uchwały dla wszystkich Radnych. Po przerwie Skarbnik Gminy jeszcze raz wyjaśniła różnice między procedurą uchwalania budżetu wcześniejszą a proponowaną w dniu dzisiejszym. Po zamknięciu Dyskusji Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Rada w obecności 15 Radnych, 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXV/136/09 w sprawie uchwalania budżetu Gminy Skrwilno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/09 przedstawiła Danuta Szymańska, inspektor do spraw oświaty. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.6.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania jak również w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedstawiła Danuta Szymańska. W Dyskusji nad projektem nikt z Radnych nie zabrał głosu, wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/137/09 w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7.
Przewodniczący Rady odczytał projekt rady, Radni nie zabrali głosu w Dyskusji. Rada w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę XXV/138/09 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.8.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych, nikt z Radnych nie zabrał głosu. Rada w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/139/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkaniowych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe, jeden z Radnych złożył oświadczenie po wyznaczonym terminie. Wójt poinformował, że wszyscy pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych złożyli je we wskazanych czasie.
Ad.10.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. Nawiązał do informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych. Poinformował, że udział naszej gminy w projekcie „Centrum kształcenia na odległość” oraz „ Z nauka ścisłą za Pan Brat i Szkoła równych szans” daje nam dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o środki unijne na zadanie dotyczące budowy Gimnazjum. Poinformował o przebiegu prac dotyczących dwóch inwestycji, tj. budowy hali sportowej oraz inwestycja „Budowa Orlik”. Powiedział, że są kłopoty z firmą budującą „Orlika”, która nie wywiązała się terminem zakończenia budowy. Opóźnienie wynosi 2 tygodnie, od tego czasu są liczone tej firmie odsetki karne. Z firmą budującą halę sportową nie ma żadnych problemów. Poinformował, że gmina będzie składała wniosek na kontynuację budowy drogi Szustek – Przywitowo – Wólka, oraz Okalewo - Zasady. W dniu 30 października 2009 odbędzie się odbiór Szczawno – Suchy Grunt. Zakończono inwestycje sieci ściekowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Złożony wniosek w sprawie stacji uzdatniania wody oraz wymiany sieci wodociągowej został zaakceptowany.
Ad.11.
Pani sołtys wsi Wólka poprosiła o uzupełnienie drogi żwirem do wsi Wólka.
Ad.12.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknął sesję.

         Protokolant                                                Przewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                          Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (26 października 2009)
Opublikował: Piotr Paradowski (23 lutego 2010, 11:56:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij