Protokół Nr XXVI/09 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XXVI/09

Protokół Nr XXVI/09

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 26 listopada 2009 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Następnie Przewodniczący Rady wnioskował, aby do przesłanego radnym porządku obrad XXVI sesji wprowadzić dodatkowy punkt: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Skrwilno na 2009 rok”, ponieważ projekt ten wpłynął po wysłaniu radnym porządku obrad.
         Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek przewodniczącego w sprawie wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad. Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:

1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009r.
3.    Podjęcie uchwał dotyczących podatków:
1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
2) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta od celów wymiaru podatku rolnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
5. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad

Ad. 1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.
Ad.2.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2009 rok. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę XXVI/140/09 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    
Ad. 3.
Przewodniczący rady powiedział, że projekty uchwał dotyczące podatków zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji rady. Ogólnego wprowadzenia w tej sprawie dokonała pani Mirosława Sobiech – skarbnik gminy. Poinformowała, że na rok 2010 proponuję się zwiększenie stawek wszystkich podatków uchwalanych przez radę w dniu dzisiejszym o 3% w stosunku do roku ubiegłego. W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu.   
a) Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/141/09 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) Po odczytaniu przez przewodniczącego rady projektu uchwały, rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/142/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/143/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.4.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie. Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji rady. Radni nie zabrali głosu w Dyskusji. Rada w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/144/09 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. Poinformował, że gmina Skrwilno znalazła się wśród 24 gmin, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych na budowę drogi Okalewo – Zasadki. Inwestycja „ruszy” wczesną wiosną. Uzupełniamy dokumentację na dalszy etap budowy drogi w kierunku Przywitowa, ponieważ zmieniły się zasady oceny wniosków na dofinansowanie tego zadania. Dokumentacja będzie uzupełniona o budowę zatoczki autobusowej. W chwili obecnej nie mamy przygotowanej dokumentacji na budowę żadnej nowej drogi gminnej, dlatego będziemy dokumentację taką przygotowywać w pierwszej kolejności na drogi już skomunalizowane. Wójt powiedział, że dokonano odbioru kotłowni w Zespole Szkół w Skrwilnie, która stanowi część inwestycji związanej z budową hali sportowej. Na dzień   7 grudnia przewidziany jest odbiór inwestycji pn. „budowa Orlika” w Skrwilnie.
W dniu wczorajszym wpłynęła do wójta umowa anektująca współfinansowanie budowy hali sportowej. Na zadanie to w tym roku otrzymamy 400 tys. zł.
Do końca tego roku będzie zakupione przez ZGK urządzenie wysokociśnieniowe do udrożniania kanalizacji sanitarnej o nazwie Pyton 150/50 o wartości brutto 41,480 tys. zł. do czyszczenia kanalizacji które jest nie zbędne do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej.


Ad.6.
Radny, Pan Jerzy Różański zapytał, co z komunalizacją drogi Otocznia – Zambrzyca. Wójt odpowiedział, że nie można przyspieszyć tej sprawy, gdyż poszerzenie drogi o teren związany z własnością osób fizycznych wiąże się z dokumentacją Rejonowego Zarządu Dróg.
Radny, Pan Krzysztof Żyźniewski pytał ile osób zostało zaktywizowanych w ramach projektu aktywizacji wsi? Wójt odpowiedział, że 12 osób. Zapytał także radnych powiatowych czy Rejon Dróg w Rypinie posiada rębak do usuwania zakrzaczeń w obrębie pasa drogowego, ponieważ na drogach powiatowych naszej gminy zakrzaczenia te nie są usuwane, co stwarza zagrożenie dla kierowców z powodu chociażby nagłego wkroczenia na drogę zwierząt. Radny powiatowy Piotr Tatkowski poinformował, że Rejon Dróg „rębak posiada” i będzie interweniował w tej sprawie. Sołtys wsi Przywitowo, Pan Jan Białkowski prosił radnych powiatowych o interwencję w sprawie remontu drogi do Przywitowa, ponieważ zasypywanie „dziur piaskiem” nic nie daje, gdyż piasek jest wypłukiwany przez wodę. Radny Pan Ryszard Pilśniak wnioskował o zwolnienie z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze będące własnością spadkobierców rolników - rencistów i emerytów lub nowych właścicieli tych nieruchomości, prosił również radnych powiatowych o interwencję w sprawie drożności rzeki Rypienicy.
Przewodniczący rady powiedział, że wniosek pana Pilśniaka będzie rozważony na najbliższych posiedzeniach komisji.
Ad.7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknął sesję.

         Protokolant                                                Przewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                          Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (26 listopada 2009)
Opublikował: Piotr Paradowski (23 lutego 2010, 11:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij