Protokół Nr XXVII/09

Protokół Nr XXVII/09

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 21 grudnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Henryk Liszewski o godz. 1000. Przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny radny Krzysztof Żyźniewski. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Do przedstawionego przez przewodniczącego porządku obrad nikt z radnych nie wniósł uwag. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Sprawy organizacyjne.
a)    otwarcie,
b)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c)    przyjęcie porządku obrad.
2.    Uchwalenie budżetu gminy na 2010 r.
3.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w dzierżawę.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
6.    Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
7.    Wolne wnioski i zapytania.
8.    Zakończenie obrad.Ad. 1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.
Ad.2.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2010 r. Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego.
Z kolei przewodniczący Komisji Finansowej w imieniu wszystkich komisji rady poinformował, że wszystkie komisje przeanalizowały projekt budżetu gminy na 2010 r. w wszystkie zaopiniowały go pozytywnie.
W dyskusji głos zabrał radny Kazimierz Michalski, który pytał Wójta, dlaczego w projekcie budżetu nie jest wpisana żadna inwestycja związana z budową dróg. Wójt powiedział, że na inwestycje jest wygospodarowana kwota 2.825 tys. zł., konkretne inwestycje, szczególnie drogowe będą wpisane do budżetu z chwilą podpisania umów na ich współfinansowanie. Na budowę drogi do Przywitowa będziemy składać wniosek z chwilą ogłoszenia konkursu. Na ostatnim kongresie gmin opracowano nowe kryteria dofinansowania, jeżeli dostaniemy dofinansowanie na budowę tej drogi wówczas zostanie ona wpisana do budżetu gminy na 2010 rok. W związku z wyczerpaniem dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok. Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/145/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok. Uchwała wraz z opiniami RIO stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
Ad.3.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2009 rok. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały. Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę XXVII/146/09 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    

Ad.4.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radni nie zabrali głosu w Dyskusji. Rada w obecności 14 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/147/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w dzierżawę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Po odczytaniu projektu uchwały rada w obecności 14 jednogłośnie podjęła uchwałę                   Nr XXVII/148/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.6.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. Poinformował iż w miesiącu grudniu 2009r. nastąpiło odebranie inwestycji obiektu  „Orlik”. Zostały wyremontowane garaże dla autobusów szkolnych w dawnych budynkach SKR.  
Planowane jest złożenie wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie termomodernizacji dwóch budynków: Urzędu Gminy w Skrwilnie i Szkoły Podstawowej w Skudzawach. Złożony również będzie wniosek o dotacje celową na wzbogacenie drzewostanu w parku gminnym w Skrwilnie. Otrzymaliśmy fundusze na ten rok na budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum w Skrwilnie w kwocie 300 tys. zł.
Gmina jest już zaopatrzona w sprzęt i piasek na wypadek dużych opadów śniegu i niskiej temperatury.  
Ad.7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknął sesję.

         Protokolant                                                Przewodniczący Rady

       Danuta Szymańska                                          Henryk Liszewski


Wytworzył: Danuta Szymańska (21 grudnia 2009)
Opublikował: Piotr Paradowski (23 lutego 2010, 11:59:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1426

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij