Protokół Nr XXVIII/10 - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Protokół Nr XXVIII/10

Protokół Nr XXVIII/10

sesji Rady Gminy Skrwilno odbytej 16 lutego 2010 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Mucha o godz. 1000. Przywitała radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, wobec tego rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni radni to Krzysztof Żyźniewski i Henryk Liszewski. Obecność radnych i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu listy obecności. Następnie wiceprzewodnicząca zaproponowała zmiany w porządku obrad: zdjęcie z porządku obrad punktu 5 „Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa” (uchwała ta będzie rozpatrzona w późniejszym terminie, ponieważ nie została jeszcze dopracowana) a w jego miejsce wprowadzenia nowego punktu 5 „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do tych tary” (projekt wpłynął po ustaleniu porządku obrad)
Zaproponowane zmiany  rada w obecności 13 radnych przyjęła jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1. Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c) przyjęcie porządku obrad.
2. Zmiany w budżecie gminy na 2010r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie fundusz sołeckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do tych taryf.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Czarnia Mała.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji.
9. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.
         10. Wolne wnioski i zapytania.
         11. Zakończenie obrad.

Ad. 1.
Sprawy organizacyjne zostały już omówione.
Ad.2.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet gminy na 2010 r. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/149/10 zmieniającą budżet gminy na 2010 rok. Uchwała stanowi załączniki do niniejszego protokołu.  
Ad.3.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Wiceprzewodnicząca  rady odczytała projekt tej uchwały. Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę XXVIII/150/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    Ad.4.
Skarbnik gminy przedstawiła istotę funduszu sołeckiego i zasady jego funkcjonowania.   
Radni nie zabrali głosu w dyskusji. Po odczytaniu projektu uchwały rada w obecności 13 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/151/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie fundusz sołeckiego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do tych taryf była szczegółowo analizowana przez komisje. Nikt z radnych nie zabrał głosu. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały. Rada w obecności 13 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/152/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do tych taryf. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.6.
Po odczytaniu projektu uchwały rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę XXVIII/153/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Czarnia Mała. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały nikt z radnych nie zabrał głosu, wobec tego przystąpiono do głosowania. Na stan 15 radnych Rady Gminy udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Uchwałę  Nr XXVIII/154/10 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza podjęto 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.8.   
Rada w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/155/10 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. Przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ze względu na stopnie awansu zawodowego w szkołach prowadzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wójt poinformował o przebiegu przetargu dotyczącego odnowy wsi Urszulewo, który odbył się 15 lutego 2010r. Podał daty zakończenia przetargów w miesiącu marcu dotyczących stacji uzdatniania wody, budowy drogi w kierunku miejscowości Zasady oraz przetargu na termomodernizacji dwóch budynków: Urzędu Gminy w Skrwilnie i Szkoły Podstawowej w Skudzawach. Do końca marca br. będzie złożony wniosek na budowę gimnazjum w Skrwilnie w projekcie który ma być realizowany w latach 2011-2012 uwzględniona została przebudowa starej części szkoły. Wójt poinformował, że w tym roku gmina wydała na odśnieżanie dróg ponad 60 tys. zł.
Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknął sesję.


         Protokolant                                           Wiceprzewodnicząca                                
       Danuta    Szymańska                                  Teresa   Mucha           


Wytworzył: Danuta Szymańska (16 lutego 2010)
Opublikował: Piotr Paradowski (23 lutego 2010, 12:00:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1654

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij