Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej

 

Wymagane dokumenty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Obywatel polski:
 • Dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu)
 • W przypadku osoby niepełnoletniej - zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego

Cudzoziemiec:

 • Dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu)
 • Odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim)
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Miejsce załatwienia sprawy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • Urząd Stanu Cywilnego w Skrwilnie - I piętro, pokój nr 32

Termin załatwienia sprawy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • Bez zbędnej zwłoki

Opłaty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • 84zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
 • 39zł - opłata za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na konto UG Skrwilno nr:
27 9546 0004 2004 0020 0101 0001 BS Skępe /O Skrwilno

Uwaga: Jeden odpis skrócony po zawarciu małżeństwa jest wydawany z urzędu bezpłatnie.

Dodatkowe informacje
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej może nastąpić w dowolnie wybranym przez nowożeńców urzędzie stanu cywilnego.
 • Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów oraz zapewnienia o braku przeszkód do jego zawarcia.
 • Małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione w linii prostej oraz będące w innym związku małżeńskim.
 • Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
 • Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Mogą również zachować swoje dotychczasowe nazwiska albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy.
 • Obcokrajowiec zawierający małżeństwo w Polsce musi złożyć wydane przez właściwy organ swojego państwa zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa w świetle prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia.
 • Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie o możności zawarcia takiego małżeństwa zgodnie z prawem polskim.
 • Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Podstawa prawna
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • Art. 1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
 • Art. 76-89 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)


Wytworzył: Paradowski (7 marca 2005)
Opublikował: Jerzy Paradowski (7 marca 2005, 21:52:40)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (15 lutego 2018, 10:12:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8269

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij