Umorzenia, odroczenia terminu płatności - BIP w JST - Gmina Skrwilno

Umorzenia, odroczenia terminu płatności

Umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wymagane dokumenty:

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:

1.    Pisemny wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:- imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • numer PESEL, NIP, ewentualnie numer dowodu osobistego (paszportu) wnioskodawcy,
 • źródło należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
 • okres, którego wniosek dotyczy,
 • określenie wnioskowanej formy Ulgi,
 • uzasadnienie wniosku.
2.  Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:   
 • oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania
 • dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument  uzasadniający udzielenie ulgi,
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
1.    Pisemny wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • numer PESEL, NIP wnioskodawcy,
 • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
 • źródło należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
 • okres, którego wniosek dotyczy,
 • określenie wnioskowanej formy ulgi.
2.     Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
 • oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument uzasadniający udzielenie ulgi,
 • kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatnie trzy lata (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 bądź inny ) wraz z ich korektami,

Pomoc Publiczna:

1.     Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz  z wnioskiem
o udzielenie pomocy:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie( zał.3), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. 4);
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810) na formularzu którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia (zał. 5).

2.    Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (zał. 3), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał.4);
 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) – na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia (zał. 6);
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Opłaty: brak

Miejsce składania pism: Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 9

Termin załatwienia:
 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
Tryb odwoławczy:     Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
 5. Art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej    (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).
Załączniki do pobrania:

  Wytworzył: Edyta Tuchalska (20 listopada 2012)
  Opublikował: Piotr Paradowski (22 listopada 2012, 12:55:35)

  Ostatnia zmiana: brak zmian
  Liczba odsłon: 2737

  wersja do zapisu wersja do druku

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

  Zamknij